Siirry pääsisältöön

Open access -opas: Rinnakkaistallentaminen (Green open access)

Mitä on rinnakkaistallentaminen?

Rinnakkaistallentaminen (Green OA) on julkaisun version tallentamista kustantajan luvalla organisaation omaan tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon.

Rinnakkaistallentaminen on osa Turun AMK:n julkaisutiedonkeruuprosessia. Turun AMK:n kirjoittaja, toimi näin:

 1. Sovi jo kirjoitusvaiheessa mahdollisten muiden kirjoittajien kanssa julkaisun rinnakkaistallentamisesta. Varmista myös, että kolmannen osapuolen tekijänoikeuden alaisella materiaalilla, esim. kuvituksella ja grafiikalla on rinnakkaistallennuslupa.
 2. Lähetä julkaisusi viimeisin kustantajan hyväksymä versio rinnakkaistallennettavaksi sähköpostiosoitteeseen julkaisutiedonkeruu@turkuamk.fi. Samalla ilmoitat julkaisusi tiedot Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) julkaisutiedonkeruuta varten. 
  • Kun kirjoitat Turun AMK:n omiin julkaisusarjoihin tai Talk-lehteen, sinun ei tarvitse toimittaa artikkeliasi sähköpostitse, sillä kirjasto saa julkaisut keskitetysti.

Kirjasto selvittää puolestasi julkaisun rinnakkaistallennusoikeudet- ja ehdot, tallentaa sallitun version Turun AMK:n julkaisuarkistoon eli Theseukseen sekä linkittää rinnakkaistallenteen julkaisun tietoihin luettavaksi Tiedejatutkimus.fi -palveluun, joka kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta.

Rinnakkaistallennettava versio voi olla

 • ns. final draft -versio tai AAM (author´s accepted manuscript), joka on vertaisarvioitu, arvioijien kommenttien perusteella muokattu tekijän viimeinen versio julkaisusta ennen julkaisemista. Usein taitto ja siten sivunumerot puuttuvat tästä versiosta, mahdollisesti myös kuvat ja kaaviot
 • kustantajan pdf, publisher´s pdf, joka vastaa lopullista julkaisua.

Kirjasto pyytää sinulta tarvittaessa kustantajan rinnakkaistallennettavaksi salliman version, joten oman julkaisun eri versiot kannattaa pitää tallessa!

Kirjoittajan vastuulla olevat rinnakkaistallentamisen luvat

Huolehdi julkaisun kirjoittajana siitä, että ennen julkaisun rinnakkaistallentamista varmistat rinnakkaistallennusluvat  

 • muiden kirjoittajien kanssa on sovittu rinnakkaistallentamisesta jo ennen julkaisun kirjoittamista
 • julkaisuun sisältyvien kolmannen osapuolien tekijänoikeuden alaisen materiaalien (kuvitus, grafiikka) lupa kattaa myös rinnakkaistallentamisen, sillä alkuperäiseen julkaisuun saatu lupa käyttää materiaalia ei automaattisesti kata rinnakkaistallennetta

Muiden kirjoittajien kanssa voit sopia rinnakkaistallentamisesta vapaamuotoisesti, mielellään kuitenkin vaikkapa sähköpostitse, jotta tieto jää sinulle talteen. 

Kirjastolta voi pyytää tarvittaessa englanninkielisiä mallipohjia lupien pyytämiseksi, ota yhteyttä sähköpostitse julkaisutiedonkeruu@turkuamk.fi.

Kirjasto huolehtii kustantajalta rinnakkaistallennusluvan

Kirjasto selvittää puolestasi julkaisun rinnakkaistallennusoikeudet ja -ehdot. Jotkut kustantajat edellyttävät, että kirjoittaja pyytää rinnakkaistallennusluvan itse kustantajalta. 

Julkaisusopimukseen rinnakkaistallennusoikeus

Artikkelin kirjoittajien kannattaa allekirjoittaa julkaisusopimus, jossa he pidättävät itsellään oikeuden rinnakkaistallentaa artikkelinsa oman korkeakoulun julkaisuarkistoon. Ehtojen pitäisi mahdollistaa joko välitön avoimuus APC-maksun kautta tai rinnakkaistallentamalla, tai mahdollisesti embargo-ajan kuluttua. Projektissa tuotettujen julkaisujen osalta on hyvä tarkistaa rahoittajan vaatimukset avoimuudelle ennen julkaisusopimuksen allekirjoittamista.. 

Jos tutkija on allekirjoittanut julkaisusopimuksen, jossa kaikki oikeudet artikkeliin siirtyvät kustantajalle, ei rinnakkaistallentaminenkaan välttämättä ole sallittua.

Kustantajien ja lehtien tekijänoikeuspolitiikan ja/tai suhtautumisen rinnakkaistallentamiseen voi useissa tapauksissa tarkistaa  SHERPA/RoMEO -palvelusta.

Mitä etua rinnakkaistallentamisesta on?

Rinnakkaistallentaminen on yksi avoimen julkaisemisen tapa (Green OA), jolla on monia etuja:

 • Julkaisun rinnakkaistallenne on helppo linkittää esim. kirjoittajan omille kotisivuille, opiskelijoille tai yhteisömedioissa, esim. ResearchGate-palvelussa​.
 • Rinnakkaistallentaminen mahdollistaa julkaisun pysyvän säilytyksen ja saatavuuden.
 • Rinnakkaistallentaminen on kirjoittajalle maksutonta ja helppoa.
 • Tekijänoikeudet pysyvät rinnakkaistallentamisessa kirjoittajalla, eivätkä siirry julkaisuarkistolle!

Kustantaja saattaa kuitenkin edellyttää, että rinnakkaistallenne on luettavissa avoimesti vasta julkaisuviiveen, embargo-ajan, jälkeen. Embargo-aika alkaa joko elektronisen version tai painetun version ilmestymispäivästä riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Embargoaika on yleensä 6 - 36 kk.

OKM-raportoinnissa julkaisutyypin A - E avoimen julkaisun (täysin avoin tai rinnakkaistallennettu) painoarvo on 1,2, kun ei-avoimen julkaisun painoarvo on vastaavasti 1. Lue lisää avoimeen julkaisemiseen liittyvistä hyödyistä. 

Lue lisää Talk-lehden artikkelista Julkaisuja vapaasti saataville verkkoon – lisää vaikuttavuutta rinnakkaistallentamisella.


Rinnakkaistallennus-prosessi

Mikä ihmeen affiliaatio?

Tieteellisessä julkaisussa mainitaan tekijän nimen lisäksi affiliaatio. Affiliaatio tarkoittaa tekijän kotiorganisaatiota, korkeakoulua tai tutkimuslaitosta, jonka jäsenenä julkaisu on tehty. Tämän vuoksi on tärkeää, että julkaisemasi artikkelin perustiedoissa lukee Turku University of Applied Sciences tai Turun ammattikorkeakoulu:

 • Affiliaation perusteella voidaan julkaisutiedonkeruussa osoittaa, että julkaisupisteet tulevat Turun AMK:lle.
 • Rinnakkaistallentaminen helpottuu, kun jo julkaisussa on tieto, että julkaisu on tehty osana Turun AMK:ssa tehtyä työtä.

Affiliaatio-tietona voi olla useampi kuin yksi organisaatio, esimerkiksi, jos olet työsuhteessa Turun AMK:ssa ja osallistut toisen organisaation vetämään hankkeeseen, voivat molemmat organisaatiot näkyä nimesi yhteydessä affiliaationa julkaisussa.

Oppaasta

Tämä opas sisältää Turun AMK:n ohjeet avoimesta julkaisemisesta. Oppaasta löydät vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä avoin julkaiseminen tarkoittaa?
 • Miten julkaistaan avoimesti?
 • Mikä on Turun AMK:n suositus avoimeen julkaisemiseen?
 • Miten ilmoitan julkaisuni Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) raportointia varten ja rinnakkaistallennan sen?
 • Miten tutkimuksen ja julkaisujen näkyvyyttä voi edistää?

Ota yhteyttä ja kysy julkaisutiedonkeruusta

Ota yhteyttä julkaisutiedonkeruun asiantuntijoihin sähköpostilla julkaisutiedonkeruu@turkuamk.fi

Autamme mielellämme!

Terminologiaa

Author’s draft / Pre-print / Pre-refereeing / Submitted Version Under Review (SMUR)
Kustantajalle lähetetty käsikirjoitusversio ennen vertaisarviointia. Ei vastaa välttämättä sisällöltään lopullista versiota.

Final draft / Post-print / Post-refereeing / Author’s final / Author’s Accepted Manuscript (AAM)
Vertaisarvioitu ja hyväksytty käsikirjoituksen viimeinen versio, josta puuttuu kustantajan taitto ja sivunumerot ja joskus myös kuvat ja kaaviot. Vastaa sisällöltään lopullista versiota. Kustantajan sallivat usein tämän version rinnakkaistallentamisen.

Publisher PDF / Publisher’s version / Final published version / Version of record
Julkaisijan jakelema, yleensä pdf-muodossa oleva julkaisun lopullinen versio taittoineen.

Työkaluja

SHERPA/RoMEO - hakupalvelu, joka sisältää suurten kustantajien ja lehtien rinnakkaistallennuslinjaukset 
SHERPA/JULIET - tutkimusrahoittajien käytäntöjä avoimesta julkaisemisesta ja rinnakkaistallennusehdoista

Oppaan käyttöoikeudet