Skip to main content

Avoin julkaiseminen - Open access: Miten julkaisen avoimesti?

Avoimen julkaisemisen tavat

Avoin julkaisu on kokotekstinä avoimesti verkossa kaikkien luettavissa maksutta. Julkaisun voi avata eri tavoilla:

Kultainen OA (Gold OA)
Julkaisu on vapaasti käytettävissä verkossa. Julkaisemisesta voidaan periä maksu (APC, article processing charge). Maksaja voi olla kirjoittaja, hänen työnantajansa tai tutkimuksen rahoittaja. Maksut vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta tuhansiin euroihin. On myös OA-lehtiä, jotka eivät peri julkaisumaksuja. Lue lisää kirjoittajamaksuista ja kirjoittajamaksualennuksista.

Vaikka julkaisu on avoimesti saatavana, kannattaa se rinnakkaistallentaa organisaation julkaisuarkistoon. Siten edistetään julkaisun löytyvyyttä sekä varmistetaan saatavuus pitkällä aikavälillä.

Vihreä OA (Green OA, rinnakkaistallentaminen)
Julkaisu tai sen osa voidaan kustantajan luvalla rinnakkaistallentaa tieteenala- tai organisaatiokohtaiseen julkaisuarkistoon, jossa se on vapaasti saatavilla joko heti tai ennalta määrätyn julkaisuviiveen (embargo) jälkeen. Kustantaja voi myös määritellä sen, minkä version saa rinnakkaistallentaa. Rinnakkaistallentamisesta ei aiheudu kirjoittajalle kustannuksia.

RInnakkaistallentaminen on osa Turun AMK:n prosesseja. Henkilöstön eri kanaviin tekemiä julkaisuja rinnakkaistallennetaan pysyvästi kaikkien kiinnostuneiden luettavaksi Turun AMK:n avoimeen julkaisuarkistoon Theseukseen kustantajien sallimilla tavoilla. Kirjoittaja, katso Turun AMK:n rinnakkaistallennusohjeet.

Kuva: Darren Chase

Avointa julkaisemista muistuttavat tavat

Julkaisuja voi olla avoimesti luettavissa myös tavoilla, jotka eivät täytä open access -määritelmiä:

Hybridi-lehdet

Hybridilehdet eivät ole open access -lehtiä, vaan yleensä suurten kustantajien lehtiä, joiden yksittäisiä artikkeleita voi ostaa avoimeksi. Tämä voi aiheuttaa ns. "double-dipping" -tilanteen, jossa organisaatio on ensi maksanut vuosimaksun lehden tilauksesta, minkä lisäksi yksittäisiä artikkeleita on ostettu APC-maksulla avoimesti saataviksi. Hybridilehtien kustannusten arvioidaan olevan organisaatioille suuret (Pinfield et al. 2015. The total Cost of Publication” in a Hybrid Open-Access Environment).

OKM:n asettama Tiedon saatavuus -työryhmä (2011 - 2013) on laatinut raportin Open access -periaatteet, joissa suositellaan joko vihreää tai kultaista OA-julkaisemista. Hybridi-julkaisemista ei suositella päällekkäiskustannusten vuoksi.

Tutkijoiden yhteisöpalvelut

Tutkimuksen yhteisöpalvelut (ResearchGate, Academia.edu) ovat hyvä tapa verkostoitua ja lisätä oman tutkimuksen näkyvyyttä. Ne eivät kuitenkaan ole open access -julkaisemisen kriteereitä täyttäviä julkaisualustoja. Lue lisää osiosta Tutkijan ja tutkimuksen näkyvyys > Tutkimuksen yhteisöpalvelut.

OA-lehden laadun arvioinnin avuksi

Open access -lehtiä on paljon, mutta valitettavasti myös huijausyritykset ovat lisääntyneet. Puhutaan ns. saalistavista OA-julkaisuista, joiden tavoitteena on pelkästään rahastaminen ja joiden vertaisarviointi ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Kirjoittajalla saattaa esimerkiksi tulla tieto julkaisumaksusta vasta, kun artikkeli olisi valmis julkaistavaksi. 

Jos saat sähköpostiisi viestiä kustantajalta, joka on kiinnostunut julkaisemaan esimerkiksi konferenssiesityksesi, ole valppaana: Useimmat sähköpostit huomaa huijaukseksi tai roskapostiksi jo tyylin ja kieliasun perusteella, mutta osa viesteistä saattaa olla hyvinkin vakuuttavia.

Kustantajan luotettavuuden arvioimiseksi voit käyttää seuraavaa tarkistuslistaa:

 • Onko lehden internetsivuilla kustantajan täydet yhteystiedot, tietoa julkaisumaksuista sekä lehden toimituskunnasta affiliaatiotietoineen?
 • Onko saatavilla tietoa, kuka kustantajan omistaa ja missä maassa se toimii?
 • Ovatko aiemmat artikkelit tunnettujen tekijöiden ja organisaatioiden tekemiä ja ovatko aiemmat artikkelit mielestäsi laadukkaita?
 • Löytyykö lehti Julkaisufoorumista tai Schimago-lehtilistauksesta?
 • Millainen on vertaisarviointiprosessi ja löytyykö siitä tietoja?
 • Onko julkaisu listattu DOAJ-hakemistoon?
 • Onko kustantaja mukana OASPA-hakemistossa?
 • Ovatko julkaisusopimuksen ja tekijänoikeuden ehdot kohtuullisia?

Voit kysyä mielipidettä lehdestä sen toimituskunnan jäseniltä ja aiemmin julkaistujen artikkelien kirjoittajilta. Jos julkaisulle on ilmoitettu impact factor -arvo, tarkista onko se oikea.

Lisätietoa saalistavista OA-julkaisuista: Investigating journals: The dark side of publishing by Declan Butler (Nature, 27 March 2013)

Tekijänoikeudet ja Creative Commons

Avoin julkaiseminen ei eroa muusta julkaisemisesta tekijänoikeuksien suhteen: Kirjoittajalla on aina tekijänoikeus teokseensa riippumatta siitä, onko julkaisu avoimesti saatavana tai rinnakkaistallennettu avoimeen julkaisuarkistoon. Tekijänoikeudestaan ei kannata luopua kustannussopimuksissakaan!

Avoin tiede suosittelee Creative Commons (CC) -lisenssien käyttöä. Creative Commons tarkoittaa sitä, että teoksen tekijä jakaa omia oikeuksiaan teoksien käyttäjille helpottaakseen oman tuotoksensa käyttöä esim. opetuksessa tai tutkimuksessa. Creative Commons -lisenssin käyttö ei siis merkitse luopumista omista oikeuksista vaan sitä, että antaa toisille oikeuden teosten hyödyntämiseen itse määrittelemillään ehdoilla. Avoimen tieteen suosittelema Creative Commons -lisenssi on CC-BY (CC-Nimeä).

Lisätietoa Creative Commons -lisenssistä Digitaaliset aineistot opetuksessa -oppaassa ja Tarmo Toikkasen artikkelissa CC BY -lisenssi - hyödyt ja tutkijan oikeudet Avoin tiede -sivustolla. 

Oppaasta

Tämä opas sisältää Turun AMK:n ohjeet avoimesta julkaisemisesta. Oppaasta löydät vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä avoin julkaiseminen tarkoittaa?
 • Miten julkaistaan avoimesti?
 • Mikä on Turun AMK:n suositus avoimeen julkaisemiseen?
 • Miten ilmoitan julkaisuni Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) raportointia varten ja rinnakkaistallennan sen?
 • Miten tutkimuksen ja julkaisujen näkyvyyttä voi edistää?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä avoimen julkaisemisen asiantuntijoihin sähköpostilla openscience@turkuamk.fi.

Autamme mielellämme!

Avoimen julkaisemisen työkaluja

SHERPA/RoMEO - hakupalvelu, joka sisältää suurten kustantajien ja lehtien rinnakkaistallennuslinjaukset (ks. portaalin ylläpitäjät, CRC)
 
Apua kustantajien ja julkaisuarkistojen etsimiseen
Open Access Scholarly Publishers Association OASPA - luettelo OASPAn jäsenkustantajista
OpenDOAR - avoimien julkaisuarkistojen hakupalvelu (CRC)
 Journal.fi - kotimaisten tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
 

Apua julkaisukanavan valintaan 
Julkaisufoorumi - suomalainen, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus ja julkaisukanavahaku, haun voi rajata OA-lehtiin (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
Directory of Open Access Journals DOAJ - tieteellisten OA-lehtien hakupalvelu (CRC)
Cofactor Journal Selector - useita kustantajia, haun voin rajata OA-lehtiin
Edanz - Journal Selector - useita kustantajia, haun voi rajata OA-lehtiin
Tieteellisiä verkkolehtiä Suomessa - Suomessa julkaistavia tieteellisiä verkkolehtiä (Tieteellisten seurain valtuuskunta)

Rahoittajien ja kustantajien linjauksia

Etsi avoimesti julkaistuja artikkeleita

Oppaan käyttöoikeudet

Avoin julkaiseminen - Open Access -opas:

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.