Siirry pääsisältöön

Open access -opas: Julkaisutiedonkeruu

Ilmoita julkaisusi tiedot

Kun olet tehnyt julkaisun, ilmoita sen tiedot tallennettavaksi ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) raportointia varten. Julkaisu voi olla artikkeli, blogikirjoitus, kirja, taiteellista tai taideteollista toimintaa, audiovisuaalinen julkaisu, tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto.

Ilmoita julkaisun tiedot joko lomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen julkaisutiedonkeruu@turkuamk.fi.


Ilmoita seuraavat tiedot:

 • Julkaisun kirjoittaja(t)
 • Julkaisun nimi
 • Kirja tai lehti, jos julkaisu on artikkeli
 • Tutkimusryhmä, jos julkaisu liittyy sen toimintaan
 • Kirjoittajan / kirjoittajien mahdollinen ORCID-tutkijatunniste

Lähetä myös rinnakkaistallentamista varten julkaisun viimeinen käsikirjoitusversio tekstitiedostona, mielellään PDF-muotoisena. Kirjasto selvittää julkaisun rinnakkaistallennusoikeudet kustantajalta. Lue lisää rinnakkaistallentamisesta.

Kirjasto tallentaa tarkistuksen jälkeen:

Jos olet kirjoittanut Turun AMK:n julkaisusarjoissa tai Talk-verkkolehdessä, sinun ei tarvitse ilmoittaa julkaisusi tietoja. Näiden julkaisujen tiedot talletetaan kirjoittajan puolesta.

Kannattaa ilmoittaa julkaisut heti niiden ilmestyttyä. Tarvittaessa tietoja voi täydentää myöhemmin.

Miksi julkaisujen tiedot kannattaa ilmoittaa?

Julkaisujen määrä on ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusmittari, jolla on 2 %:n painoarvo rahoitusmallissa. Julkaisutyypin A - E avoimen julkaisun (täysin avoin tai rinnakkaistallennettu) painoarvo on 1,2, kun maksumuurin takana julkaistun julkaisun painoarvo on vastaavasti 1.

Ammattikorkeakoulu ilmoittaa julkaisujen tiedot ja määrät opetus- ja kulttuuriministeriöön vuosittain. Valtakunnallisesti julkaisujen tietoja voi hakea Tiedejatutkimus.fi -portaalista, ja tilastoja eri korkeakoulujen julkaisujen määristä voi hakea Vipunen-tilastopalvelusta.

Julkaisujen määrää seurataan myös talon sisällä: Ruoriin kerätään sektorikohtaiset luvut kuukausittain.

Millainen on OKM-kelpoinen julkaisu?

Julkaisun pitää täyttää vähintään alla olevat kriteerit, jotta julkaisu voidaan ilmoittaa OKM:lle.

Ilmoita kuitenkin kaikki tekemäsi julkaisut - kirjasto tarkistaa niiden OKM-kelpoisuuden.

 • Julkaisu on julkisesti saatavilla maksutta tai maksua vastaan.
 • Julkaisua ei ole aikaisemmin ilmoitettu OKM:n julkaisutiedonkeruussa.
 • Julkaisukanavalla on toimituskunta tai julkaisija, joka päättää julkaisukanavalla julkaistavista julkaisuista.
 • Tekijän on oltava työsuhteessa Turun AMK:ssa julkaisun tekemisen aikana.
 • Julkaisun on liittyttävä tekijän työhön Turun AMK:ssa.

Tarkemmat kriteerit on määritelty OKM:n julkaisutiedonkeruukäsikirjassa vuosittain, ks. tarkemmin Tiedonkeruun käsikirjat ja sieltä uusin julkaisutiedonkeruun ohjeistus.

Tekijän affiliaation on tärkeä näkyä julkaisussa, lue tarkemmin kohdasta Mikä ihmeen affiliaatio?

Mikä ihmeen affiliaatio?

Tieteellisissä julkaisuissa mainitaan tekijän nimen lisäksi affiliaatio. Affiliaatio tarkoittaa tekijän kotiorganisaatiota, korkeakoulua tai tutkimuslaitosta, jonka jäsenenä julkaisu on tehty. Tämän vuoksi on tärkeää, että julkaisemasi artikkelin perustiedoissa lukee Turku University of Applied Sciences tai Turun ammattikorkeakoulu:

 • Affiliaation perusteella voidaan julkaisutiedonkeruussa osoittaa, että julkaisupisteet tulevat Turun AMK:lle.
 • Rinnakkaistallentaminen helpottuu, kun jo julkaisussa on tieto, että julkaisu on tehty osana Turun AMK:ssa tehtyä työtä.

Affiliaatio-tietona voi olla useampi kuin yksi organisaatio, esimerkiksi, jos olet työsuhteessa Turun AMK:ssa ja osallistut toisen organisaation vetämään hankkeeseen, voivat molemmat organisaatiot näkyä nimesi yhteydessä affiliaationa julkaisussa.

Julkaisuraportit tarkistamista varten

Kvalitatiiviset julkaisuraportit kvartaaleittain

Kirjasto tuottaa kvartaaleittain kvalitatiiviset julkaisuraportit Turun AMK:n henkilökunnan käyttöön Julkaisraportit-Teamsiin julkaisutietojen tarkistusta varten sektoreittain ja tutkimusryhmittäin. Julkaisuraportit tallennetaan kvartaalien päätyttyä kirjoittajien julkaisutiedonkeruuseen ilmoitetuista ja kirjaston tallentamista julkaisuista excel-muodossa.

Ilmoita puuttuvat julkaisut e-lomakkeella tai sähköpostiosoitteeseen julkaisutiedonkeruu@turkuamk.fi. Samaan osoitteeseen voit lähettää julkaisutietojen korjauspyynnöt. Korjaukset ja puuttuvat julkaisut näkyvät seuraavan kvartaalin listalla. Yksittäiset julkaisut voi käydä tarkistamassa Tiedejatutkimus.fi-palvelussa.

Oppaasta

Tämä opas sisältää Turun AMK:n ohjeet avoimesta julkaisemisesta. Oppaasta löydät vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä avoin julkaiseminen tarkoittaa?
 • Miten julkaistaan avoimesti?
 • Mikä on Turun AMK:n suositus avoimeen julkaisemiseen?
 • Miten ilmoitan julkaisuni Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) raportointia varten ja rinnakkaistallennan sen?
 • Miten tutkimuksen ja julkaisujen näkyvyyttä voi edistää?

Ilmoita julkaisusi

Turun AMK:ssa julkaisujen tiedot tallennetaan JUSTUS-palveluun, ks. palvelun tietosuojailmoitus (pdf).

Ota yhteyttä ja kysy julkaisutiedonkeruusta

Ota yhteyttä julkaisutiedonkeruun asiantuntijoihin sähköpostilla julkaisutiedonkeruu@turkuamk.fi

Autamme mielellämme!

Kansallinen Tiedejatutkimus.fi-palvelu

Ajantasaiset tiedot Turun AMK:n henkilökunnan tekemistä julkaisuista löytyvät valtakunnallisesta Tiedejatutkimus.fi-palvelusta.

Palveluun on tallennettu Turun AMK:n OKM:lle raportoitujen kirjallisten julkaisujen tiedot vuodesta 2012 lähtien sekä taiteellisten töiden tiedot vuodesta 2018 lähtien. Toistaiseksi palveluista ei löydy tietoa henkilökunnan tekemistä audiovisuaalisista aineistoista tai tieto- ja viestintäteknisistä ohjelmista. Niiden tiedot kuitenkin kerätään edelleen, ja niistä saa julkaisupisteen, jos ne täyttävät OKM:n kriteerit.

Myös muiden korkeakoulujen OKM:lle raportoimat julkaisutiedot löytyvät Tiedejatutkimus.fi-palvelusta.

Oppaan käyttöoikeudet

Creative Commons -lisenssi   Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Ei koske kuvia tai videoita, ellei erikseen mainittu.