Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Open access -opas: Tutkijan ja tutkimuksen näkyvyys

Tutkijan ORCID-tunniste

Kansainvälinen ORCID-tutkijatunniste tarjoaa tutkijalle pysyvän ja yksilöivän digitaalisen tunnisteen. Se on numerosarja, jonka avulla tutkija voi erottua muista tutkijoista.

Käyttämällä ORCID-tunnistetta nimikirjoituksen tavoin kaikessa tieteellisessä toiminnassasi varmistat, että työsi tulokset yhdistyvät juuri sinuun. Ajan mittaan ORCID-tunnisteen käyttö vähentää tarvetta syöttää henkilö- ja julkaisutietoja moneen kertaan eri järjestelmiin.

ORCID-tunnisteen otat käyttöön rekisteröitymällä palveluun ilmaiseksi ja luomalla itsellesi ORCID-tunnisteen

ORCID-tutkijatunniste

  • mahdollistaa tutkijan identifioinnin yli organisaatiorajojen
  • mahdollistaa tutkijan julkaisuluettelon ylläpidon ORCID-palvelussa
  • voidaan linkittää muihin tutkijatunnisteisiin (mm. ISNI, ResearcherID, Scopus Author ID) ORCIDin palvelussa, jolloin tutkijan ORCID-profiiliin voidaan siirtää automaattisesti julkaisuja viittaustietokannoissa.

ORCID-tutkijatunniste kokoaa tutkijan tiedot ja tutkimustuotokset Tiedejatutkimus.fi-palvelussa. Se on myös edellytys tutkijan tai kirjoittajan profiilin näkymiselle palvelussa.

Tieteellisessä julkaisemisessa kustantajat saattavat vaatia kirjoittajalta ja vertaisarvioijalta ORCID-tunnistetta. Myös tutkimusrahoitushauissa ORCID-tunnistetta voidaan edellyttää. Monet yliopistot näkevät jatko-opiskelijoiden ORCID-tunnisteen välttämättömäksi. ORCID-tunniste on nimikirjoitus, se kuuluu verkkojulkaisemiseen kuten kotisivuille, blogeihin, sosiaaliseen mediaan, sekä ansioluetteloon ja sähköpostin allekirjoitukseen.

ORCID-tutkijatunnisteita tuottaa voittoa tavoittelematon yhteisö, jonka tavoitteena on luoda rekisteri tutkijoiden identifioimiseksi ja tutkijaprofiilien ylläpitoon. Yhteisön jäseninä on mm. yksittäisiä tutkijoita, kustantajia (esim. Elsevier), yliopistoja ja tutkimuslaitoksia (esim. MIT ja CERN) ja tieteellisiä seuroja.
 
Lisätietoa ORCID-tutkijatunnisteesta

Tutkimuksen yhteisöpalvelut

Tutkijan sosiaalisen median palveluita ovat mm. ResearchGate ja Academia.edu. Ne eivät kuitenkaan ole open access -julkaisemisen kriteereitä täyttäviä julkaisualustoja.

Esimerkiksi ResearchGate -yhteisöpalvelussa voit luoda oman profiilin, tehdä linkkejä omiin julkaisuihisi, seurata oman alan uusimpia tutkimuksia, perustaa ryhmiä ja osallistua keskusteluun. Palveluiden kautta saat lisää näkyvyyttä omalle tutkimuksellesi.

Tarkista oikeutesi tallentaa julkaisu yhteisöpalveluun

Jos artikkelisi on julkaistu esimerkiksi jossakin tieteellisessä julkaisussa ja haluat tallentaa sen esim. ResearchGate-palveluun, tarkista onko sinulla oikeus tehdä niin vai onko ainoastaan kustantajalla ja/tai rahoittajalla oikeus jakaa materiaalia. Yleensä kirjoittajan käyttöoikeudet materiaaliin selviävät julkaisusopimuksesta ja rahoituspäätöksestä. Muistathan myös tarkistaa, ettei ladattavaan aineistoon sisälly materiaalin salassapitoon liittyviä rajoitteita.

Tarkista mitä voit tehdä muiden tallentamilla julkaisuilla

Jos tallennat itsellesi esim. ResearchGatesta muiden julkaisuja, joita haluat jakaa myös muiden käyttöön, muista tarkistaa julkaisun käyttöehdot alkuperäisestä lähteestä (esim. tieteellisestä julkaisusta) tai tarvittaessa tiedustella lupaa ja/tai tarkempia tietoja henkilöltä, joka on tallentanut materiaalin palveluun.

Riittäisikö rinnakkaistallentamiseksi se, että artikkelin jakaa ResearchGatessa ja Academia.edussa

Ei riitä. Näihin tutkijoiden sosiaalisen median palveluihin liittyy haasteita: niissä pysyvää tallennusta ei voida taata, eivätkä artikkelit ole samalla tavalla haettavissa kuin korkeakoulujen julkaisuarkistoista. Julkaisun tallentamista tutkimuksen yhteisöpalveluihin ei katsota rinnakkaistallentamiseksi myöskään OKM:n julkaisutiedonkeruun ohjeistuksissa.

Lue lisää Irene Ylösen artikkelista ResearchGate vai julkaisuarkisto - vai molemmat?

Julkaisusi rinnakkaistallenteen voit linkittää tutkijoiden yhteisöpalveluun. Näin sinun ei tarvitse itse huolehtia tallennusoikeuksista.

Rinnakkaistallentamisessa Turun AMK:n kirjasto- ja tietopalvelut vastaa artikkelien tallentamisesta, lupien kysymisestä ja embargojen asettamisesta. Käyttäessään kaupallista jakelukanavaa tutkijan on huolehdittava näistä asioista itse noudattaessaan kustantajan ohjeita.

Kun julkaisusi on rinnakkaistallennettu Turun AMK:n julkaisuarkisto Theseukseen, saat rinnakkaistallenteelle pysyvän osoitteen. Julkaisuarkistoihin  tallennetut rinnakkaistallenteet löytyvät hyvin myös hakukoneilla.

Mikä ihmeen affiliaatio?

Tieteellisessä julkaisussa mainitaan tekijän nimen lisäksi affiliaatio. Affiliaatio tarkoittaa tekijän kotiorganisaatiota, korkeakoulua tai tutkimuslaitosta, jonka jäsenenä julkaisu on tehty. Tämän vuoksi on tärkeää, että julkaisemasi artikkelin perustiedoissa lukee Turku University of Applied Sciences tai Turun ammattikorkeakoulu:

  • Affiliaation perusteella voidaan julkaisutiedonkeruussa osoittaa, että julkaisupisteet tulevat Turun AMK:lle.
  • Rinnakkaistallentaminen helpottuu, kun jo julkaisussa on tieto, että julkaisu on tehty osana Turun AMK:ssa tehtyä työtä.

Affiliaatio-tietona voi olla useampi kuin yksi organisaatio, esimerkiksi, jos olet työsuhteessa Turun AMK:ssa ja osallistut toisen organisaation vetämään hankkeeseen, voivat molemmat organisaatiot näkyä nimesi yhteydessä affiliaationa julkaisussa.

Oppaasta

Tämä opas sisältää Turun AMK:n ohjeet avoimesta julkaisemisesta. Oppaasta löydät vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä avoin julkaiseminen tarkoittaa?
  • Miten julkaistaan avoimesti?
  • Mikä on Turun AMK:n suositus avoimeen julkaisemiseen?
  • Miten ilmoitan julkaisuni Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) raportointia varten ja rinnakkaistallennan sen?
  • Miten tutkimuksen ja julkaisujen näkyvyyttä voi edistää?

Etsi avoimesti julkaistuja artikkeleita

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä avoimen julkaisemisen asiantuntijoihin sähköpostilla openscience@turkuamk.fi.

Autamme mielellämme!

Oppaan käyttöoikeudet