Siirry pääsisältöön

Open access -opas: Etusivu

Oppaasta

Tämä opas sisältää Turun AMK:n ohjeet avoimesta julkaisemisesta. Oppaasta löydät vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä avoin julkaiseminen tarkoittaa?
  • Miten julkaistaan avoimesti?
  • Mikä on Turun AMK:n suositus avoimeen julkaisemiseen?
  • Miten ilmoitan julkaisuni Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) raportointia varten ja rinnakkaistallennan sen?
  • Miten tutkimuksen ja julkaisujen näkyvyyttä voi edistää?

Tavoitteena avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede ja tutkimus pyrkii siihen, että tutkimustulokset, tutkimusdata ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät olisivat tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tavoitteena on lisätä tutkimuksen laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä.

Turun ammattikorkeakoulu edistää avointa tiedettä ja tutkimusta (open science). Sillä tarkoitetaan avointa toimintakulttuuria ja avoimien toimintamallien sekä avoimen tieteen kansallisen viitearkkitehtuurin periaatteiden hyödyntämistä Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Avoimen tieteen koordinoinnista Suomessa vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Avoin julkaiseminen Turun ammattikorkeakoulussa

Turun ammattikorkeakoulussa kannustetaan avoimeen julkaisemiseen, ja rinnakkaistallentaminen on osa Turun AMK:n prosesseja. Myös Turun AMK:n julkaisusarjoissa ja muissa omissa julkaisukanavissa painopiste on avoimessa julkaisemisessa.

Avaamme myös muita Turun AMK:n henkilökunnan kirjoittamia julkaisuja rinnakkaistallentamalla ne pysyvästi kaikkien kiinnostuneiden luettavaksi Turun AMK:n avoimeen julkaisuarkistoon Theseukseen kustantajien sallimilla tavoilla.

Mitä on avoin julkaiseminen?

Open access -logo

Avoin julkaiseminen (Open access) tarkoittaa mahdollisuutta lukea ja linkittää julkaisuja kokotekstinä niin, että ne ovat sekä korkeakouluyhteisön ja kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä maksutta verkossa.

Avoin julkaiseminen on osa avointa tiedettä ja tutkimusta (open science), joka sisältää koko tutkimusprosessin avoimuuden tutkimussuunnitelmasta tutkimusdataan ja tutkimustuotoksiin, joita ovat mm. julkaisut. Open access -periaatteet määriteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2002: Budapest Open Access Initiative.

Julkaisujen avoimuutta edistävien kansainvälisten kannanottojen lisäksi Turun AMK:n avoimessa julkaisemisssa huomioidaan kansalliset linjaukset ja suositukset, mm. 

Turun AMK on sitoutunut avoimen toimintakulttuurin edistämiseen allekirjoittamalla Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020 - 2025 ja DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment) ja CoARA-julistuksen (Coalition for Advancing Research Assessment).

KuvaWikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Avoimen julkaisemisen hyödyt

Avoin julkaiseminen edistää tutkimuksen näkyvyyttä ja saatavuutta. Siitä on useita hyötyjä:​

  • Tutkimusyhteistyön ja -vuorovaikutuksen mahdollisuudet lisääntyvät.
  • Tutkimus-, kehittämis ja innovaatiotoiminnan tulosten avoin saatavuus lisääntyy ja yritysten innovaatiotoiminnan mahdollisuudet kasvavat.
  • Rahoituksen vaikuttavuus lisääntyy.
  • Avoimuus edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa.
  • Avoimesti saatavilla olevien artikkelien löytyvyys hakukoneilla on hyvä, ja todennäköisyys tulla viitatuksi kasvaa.

​OKM kannustaa avoimeen julkaisemiseen rahoitusmallin kautta: Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa vuodesta 2021 eteenpäin luokkien A-E avoimet julkaisut saavat painokertoimen 1,2.

Open access - myth vs. fact (englanninkielinen video)

Ota yhteyttä ja kysy julkaisutiedonkeruusta

Ota yhteyttä julkaisutiedonkeruun asiantuntijoihin sähköpostilla julkaisutiedonkeruu@turkuamk.fi

Autamme mielellämme!

Open access EU:ssa

Oppaan käyttöoikeudet