Skip to main content

Avoin julkaiseminen - Open access: Kirjoittajamaksut

Avoin julkaiseminen ja kirjoittajamaksut

Avoin julkaisu on kokotekstinä avoimesti verkossa kaikkien luettavissa. Tutkimuksen voi julkaista avoimesti eri tavoilla.

Kustantaja perii useimmiten artikkelin kirjoittajalta kirjoittajamaksun (APC, article processing charge), kun artikkeli julkaistaan open access -periaatteella toimivassa lehdessä (kultainen OA - gold OA) tai hybridilehdessä. Maksulla katetaan esimerkiksi vertaisarvioinnin kustannuksia. Käytännössä kirjoittajamaksun maksaa kirjoittajan sijaan usein työnantaja tai tutkimuksen rahoittaja.

Turun ammattikorkeakoulun henkilökunta on oikeutettu alennuksiin joidenkin kustantajien lehtien kirjoittajamaksuista. Maksualennukset perustuvat FinELib-konsortion tekemiin sopimuksiin kustantajien kanssa. Tällä hetkellä Turun AMK:ssa alennuksen saa seuraavilta kustantajilta:

 • American Chemical Society ACS
 • Elsevier
 • Emerald

Katso alta ohjeet alennusten hyödyntämiseksi.

Alennukset kirjoittajamaksuista

American Chemical Society ACS

Huom.! ACS:n OA-krediitit on kulutettu loppuun vuoden 2018 osalta!

 

Turun ammattikorkeakoulun henkilökunta voi julkaista artikkelinsa avoimena American Chemical Societyn lehdissä open access -krediiteillä CC BY -lisenssillä. Krediittiä käyttäessään kirjoittaja saa julkaista artikkelinsa avoimena ilman APC-maksua. Krediitin voi saada artikkeliin, joka hyväksytään julkaistavaksi sopimuskauden 1.1.2018 - 31.12.2020 aikana.

Ilmaisia krediittejä on vuosittain käytössä rajallinen määrä. Yhdellä krediitillä voi julkaista yhden OA-artikkelin.

Mihin krediittejä voi käyttää

OA-krediittejä voi käyttää ACS:n tilausmaksullisiin lehtiin sekä ACS:n täysin avoimiin lehtiin (ACS Central Science, ACS Omega). Krediittejä voi käyttää kaikkiin muihin artikkelityyppeihin, mutta ei e-kirja-artikkeleihin.

Kuka voi käyttää krediittejä

OA-krediittejä voi käyttää ACS-aineiston tilaajaorganisaatioon affilioitunut vastaava kirjoittaja (corresponding author), joka on yhteydessä ACS:aan vertaisarviointiprosessin aikana. Kirjoittajan tulee käsikirjoitusta jättäessään määrittää affiliaatio organisaatioonsa ja käyttää organisaatiokohtaista sähköpostiosoitettaan (etunimi.sukunimi@turkuamk.fi). ACS tunnistaa kirjoittajan oikeuden ilmaiseen kredittiin affiliaatiotietojen ja sähköpostin perusteella. 

Uudet artikkelit – päivitä affiliaatio- ja sähköpostitietosi 

Kun lähetät artikkelisi ACS:n Paragon Plus -järjestelmässä, sinun täytyy editoita profiilisi, valita oikea organisaatio alasvetovalikosta ja syöttää järjestelmään organisaatiosi (etunimi.sukunimi@turkuamk.fi) sähköpostiosoite, jos se ei jo ole järjestelmässä. ACS tarkistaa affiliaatiosi ja sähköpostiosoitteesi perusteella, oletko oikeutettu maksuttomaan OA-julkaisemiseen. Jos olet aiemmin käyttänyt jotain muuta sähköpostiosoitetta, päivitä järjestelmään Turun AMK:n sähköpostiosoite.

Kun artikkeli, jonka vastaavana kirjoittajana toimit, on hyväksytty julkaistavaksi

 1. ACS Publications lähettää sinulle sähköpostilla kirjeen, jossa vahvistetaan, että artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi.
 2. Saat sähköpostin, jossa sinua pyydetään hyväksymään CC BY -lisenssin ehdot. Vastaamalla ”Yes” tähän pyyntöön hyväksyt lisenssin ehdot. Creative Commons kuvaa CC BY -lisenssiä näin: This license lets others distribute, remix, tweak, and build upon your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation.
 3. ACS julkaisee artikkelin avoimena CC BY -lisenssillä.
 4. ACS lähettää vastaavalle kirjoittajalle sähköpostilla linkin lopulliseen julkaistuun artikkeliin.
 5. ACS tallentaa lopullisen version artikkelista CC BY -lisenssillä US Pub Med Centraliin, josta se reflektoituu automaattisesti Europe Pub Med Centraliin.

Jos kaikki maksuttomat OA-krediitit on jo käytetty, kun artikkelisi hyväksytään julkaistavaksi, sinulla on oikeus julkaista artikkelisi avoimena hyväksymiskirjeessä mainituilla OA-optioilla (kts. http://pubs.acs.org/page/policy/authorchoice/index.html). Voit myös julkaista artikkelin maksumuurin takana.

Elsevier

Turun ammattikorkeakoulun henkilökunta voi julkaista artikkelinsa avoimena Elsevierin lehdissä 50 %  kirjoittajamaksualennuksella. Alennus lasketaan alennuksen piiriin kuuluvien lehtien APC-listahinnoista, jotka vaihtelevat lehdittäin. Alennuksen saa seuraavilla ehdoilla:

 • Artikkelin vastaava kirjoittaja (corresponding author) on Turun ammattikorkeakoulun henkilökuntaa.
 • Artikkeli julkaistaan jossain alennuksen piiriin kuuluvissa lehdissä: katso lehtilista Excel-muodossa. Alennuksen piiriin kuuluu yli 1500 Elsevierin omistamaa hybrid-lehteä ja yli 100 Full OA-lehteä. Alennuksen piiriin eivät kuulu Elsevierin julkaisemat tieteellisten seurojen omistamat lehdet. Alennus on tarjolla vertaisarvioitua, tieteellistä tietoa sisältäviin artikkelityyppeihin: full length journal articles (including review articles), short communications, case reports, short surveys, software articles, data articles. Lehtilistan subsidised-merkityistä lehdistä ei peritä kirjoittajamaksuja. Huom.! Jos olet julkaisemassa review-artikkelia avoimena, ota etukäteen yhteyttä Elsevierin supportiin, sillä review-artikkeleiden kohdalla normaali OA-julkaisuprosessi ei toimi.
 • Artikkeli hyväksytään julkaistavaksi 2018 - 2020.
Artikkelin julkaiseminen avoimena Elsevierin lehdissä - ohjeet vastaavalle kirjoittajalle (corresponding author)

Muista varmistaa rahoitus alennetulle APC-maksulle, kun haluat julkaista artikkelin avoimena!

 1. Kun artikkeli on hyväksytty, Elsevier lähettää säköpostin vastaavalle kirjoittajalle (corresponding author). Sähköpostissa pyydetään täyttämään Rights and Access Information form.
 2. Kun vastaava kirjoittaja päättää julkaista artikkelin avoimena, valitaan Elsevierin Rights and Access Information -lomakkeella:
  • kohdassa Corresponding Author's Organization: Kirjoita Turku University of Applied Sciences ja valitse järjestelmän tarjoamista vaihtoehdoista oikea
  • täytä tarvittaessa kohtaan Add Co-author Details muiden kirjoittajien tiedot ja kohtaan Funder Details tutkimuksen rahoittajan tiedot
  • julkaisuvaihtoehdot (tämä valikko näkyy, mikäli lehti on tilausmaksullinen hybridilehti): Gold Open Access (=artikkeli julkaistaan kaikille avoimena) ja Subcription (=artikkeli näkyy vain lehden tilaajille). Kun haluat julkaista artikkelisi avoimena, valitse Gold Open Access
  • kohdassa Select your user license: Valitse kumpaa cc-lisenssiä haluat käyttää. Molemmissa vaihtoehdoissa omat artikkelin hyödyntämisoikeutesi ovat valitsemasi lisenssiehtojen mukaiset. Vaihtoehdot ovat:
   • CC BY 4.0 (Nimeä) Creative Commons kuvaa lisenssiä näin: Tämä lisenssi sallii muiden levittää, remiksata ja tuunata teostasi sekä luoda sen pohjalta uusia teoksia, myös kaupallisessa tarkoituksessa, kunhan sinut mainitaan alkuperäisenä tekijänä.
   • CC BY-NC-ND 4.0 (Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia) Creative Commons kuvaa lisenssiä näin: Sallii teoksesi jakamisen muille, kunhan sinut mainitaan tekijänä. Teostasi ei tällöin kuitenkaan saa muuttaa millään tavoin, eikä sitä saa hyödyntää kaupallisesti. Huomaathan, että valitessasi tämän rajoitetumman CC BY-NC-ND 4.0 lisenssin jäävät muuttamis- ja kaupallisen käytön oikeudet Elsevierille.
  • Täytä lomake loppuun.
 3. Turun AMK:n kirjasto- ja tietopalvelut saa tiedon, että kirjoittaja on valinnut avoimen julkaisemisen artikkelin julkaisutavaksi, ja vahvistaa affiliaation Elsevierille. Laskut tulevat sähköpostitse kirjastolle, jossa ne tarkastetaan.
 4. Kirjoittaja saa kirjastolta asiatarkastetun laskun ja maksaa sen.
   

Emerald

Huom.! Emeraldin vouchereita ei ole enää tarjolla vuodelle 2018!

 

Turun ammattikorkeakoulun henkilökunta voi julkaista artikkelinsa avoimena Emeraldin lehdissä ilman kirjoittajamaksua Emeraldin myöntämillä open access -vouchereilla CC BY -lisenssillä. Voucherin voi saada artikkeliin, joka hyväksytään julkaistavaksi sopimuskauden aikana 2018 - 2020.

Kuka voi käyttää ilmaisia vouchereita

Vouchereita voi käyttää Emerald Premier -aineiston tilaajaorganisaatioon affilioitunut vastaava kirjoittaja (corresponding author). Kirjoittajan tulee käsikirjoitusta jättäessään käyttää organisaatiokohtaista sähköpostiosoitettaan (etunimi.sukunimi@turkuamk.fi). Näin Emerald tunnistaa kirjoittajan oikeuden ilmaiseen voucheriin.

Mihin vouchereita voi käyttää

Vouchereita voi käyttää kaikkiin Emerald Premier -paketin nimekkeisiin (katso lehtilista Excel-muodossa) sekä Emeraldin ainoaan täysin avoimeen nimekkeeseen ”International Journal of Climate Change Strategies and Management”.

Vouchereita voi käyttää seuraaviin artikkelityyppeihin
 • Research Paper
 • Viewpoint
 • Technical Paper
 • Conceptual Paper
 • Case Study
 • Literature Review
 • General Review
Artikkelin julkaiseminen avoimena Emeraldin lehdissä - ohjeet vastaavalle kirjoittajalle (corresponding author)
 1. Kun jätät käsikirjoituksesi kustantajalle ScholarOne järjestelmässä (submittointi)
  • Käytä organisaatiokohtaista sähköpostiosoitettasi (etunimi.sukunmi@turkuamk.fi). Emerald tunnistaa oikeutesi ilmaiseen open access voucheriin sähköpostidomainistasi. Mikäli järjestelmässä on ennestään joku muu sähköpostiosoitteesi, muuta se. Katso kuva (.pptx).
  • Ilmoita kiinnostuksestasi käyttää ilmainen voucher, mikäli artikkelisi hyväksytään julkaistavaksi. Tee tämä kohdassa Step 4: Details and Comments. Rastita kohta ”Yes, I want to publish my article as Open Access and my institution is eligible for a prepaid APC-voucher”. Katso kuva (.pptx).
 2. Kun artikkeli, jossa olet vastaavana kirjoittana (corresponding author), on hyväksytty
  • Saat hyväksymiskirjeen (acceptance letter) ScholarOnen kautta. Katso kuva (.pptx).
  • Lisäksi saat 30 päivän kuluessa hyväksymiskirjeestä linkin CC BY -lisenssiin, joka sinun tulee täyttää ja allekirjoittaa sekä palauttaa sähköpostitse lehden editorille. Katso liite (pdf). Creative Commons kuvaa lisenssiä näin: Tämä lisenssi sallii muiden levittää, remiksata ja tuunata teostasi sekä luoda sen pohjalta uusia teoksia, myös kaupallisessa tarkoituksessa, kunhan sinut mainitaan alkuperäisenä tekijänä. 
  • Mikäli käy niin, että voucherit ovat kuluneet loppuun siinä vaiheessa, kun artikkelisi hyväksytään, on sinulla oikeus ohjata kustantaja julkaisemaan artikkeli maksumuurin takana (tai vaihtoehtoisesti huolehtia APC-maksun maksamisesta).
 3. Emerald julkaisee artikkelisi avoimena CC BY -lisenssillä.
Loading ...

Oppaasta

Tämä opas sisältää Turun AMK:n ohjeet avoimesta julkaisemisesta. Oppaasta löydät vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä avoin julkaiseminen tarkoittaa?
 • Miten julkaistaan avoimesti?
 • Mikä on Turun AMK:n suositus avoimeen julkaisemiseen?
 • Miten ilmoitan julkaisuni OKM-raportointia varten?
 • Miten tutkimuksen ja julkaisujen näkyvyyttä voi edistää?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä avoimen julkaisemisen asiantuntijoihin sähköpostilla openscience@turkuamk.fi.

Autamme mielellämme!