Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Johdatus tiedonhankintaan -opas: Tiedonlähteiden valinta

Tiedonlähteet ja tietokannat

Tiedonlähteitä ovat esimerkiksi kirjat, artikkelit, opinnäytetyöt, tilastot, patentit, standardit, hakuteokset, lait, asiantuntijat jne. Mieti, minkälainen tieto vastaa tarpeitasi ja valitse tiedonlähde sen mukaisesti. Useimmiten tietoa on etsittävä useista erilaisista tiedonlähteistä.

Voit etsiä omaan aiheeseesi sopivia julkaisuja tietokannoista. Osa tietokannoista on vapaasti verkossa käytettävissä, mutta suurin osa tieteellisistä tietokannoista on maksullisia. Kirjasto on kuitenkin hankkinut käyttöoikeuden moniin Turun AMK:n koulutusalojen kannalta keskeisiin tietokantoihin. Tietokannat ovat käytettävissä Turun AMK:n Finna-hakupalvelun kautta. Käyttöoikeus tietokantoihin on Turun AMK:n opiskelijoilla ja henkilökunnalla.

On olemassa erilaisia tietokantoja:

 • Kokotekstitietokanta sisältää aineistojen viitetietojen lisäksi myös aineiston kokotekstin. Esimerkiksi Academic Search Elitessä kokotekstin voi yleensä avata PDF-tiedostona, joskus myös selaimessa:

 • Viitetietokanta sisältää artikkelien viitetiedot, eli tiedon artikkelin nimestä, kirjoittajasta ja julkaisuyhteydestä, sekä mahdollisesti tiivistelmän ja asiasanoja. Tietokanta ei kutenkaan välttämättä sisällä itse artikkelia, joka on etsittävä muuta kautta. Esimerkiksi Arto ei aina sisällä linkkiä kokotekstiin.
   
 • Viittaustietokanta sisältää tietoja artikkelien välisistä viittauksista: ketkä ovat artikkeliin viitanneet ja kuinka paljon viittauksia on kertynyt.

Huom! Useimmat tietokannat ovat eri tietokantatyyppien yhdistelmiä. Osa tietokannan artikkeleista on luettavissa kokotekstinä, osasta on saatavilla vain tiivistelmä.

Useimmissa tietokannoissa voit rajata hakutuloksen vain kokotekstin sisältäviin viitteisiin. Käytä kokotekstirajausta kuitenkin harkiten, sillä mielenkiintoinen artikkeli voi olla saatavissa jossakin muussa Turun AMK:n käyttöön hankitussa tietokannassa.

Artikkelien hakuun voit tutustua lähemmin  Artikkelien hakuoppaassa.

Google löytää nopeasti ja helposti arkipäivässä tarvittavaa faktatietoa. Tieteellisessä tiedonhaussa Google ei kuitenkaan riitä:

 • Google ja muut hakukoneet löytävät vain pienen osan internetin sisällöstä. Hakukoneiden ulottumattomiin jäävää sisältöä kutsutaan näkymättöksi verkoksi (deep web). Näkymättömän verkon sisältöjä ovat mm. useimmat tieteelliset tietokannat.
 • Sama haku tuottaa eri ihmisille erilaisia hakutuloksia, koska Google personoi hakutuloksia esimerkiksi kielen, sijainnin ja hakuhistorian perusteella.
 • Googlen tuottamat hakutulokset muuttuvat nopeasti, sillä sisällöt verkossa päivittyvät jatkuvasti.
 • Googlella löydetyn tiedon laatu vaihtelee. Kuka tahansa voi julkaista verkossa mitä tahansa, joten tietoa on osattava arvioida kriittisesti.
 • Google järjestää hakutulokset relevanssijärjestykseen mm. sivujen suosioon ja linkkien määrään perustuvien periaatteiden mukaisesti. Hyvä lähde ei välttämättä ole suosittu, eikä siis löydy hakutuloslistan ensimmäisiltä sivuilta.

Tieteellinen tiedonhankinta edellyttääkin oman alan tietokantojen ja tiedonhankinnan menetelmien tuntemusta. 

Aloita tiedonhakusi Turun AMK:n Finnasta

Turun AMK:n Finna-hakupalvelusta löydät Turun AMK:n opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön hankitut elektroniset ja painetut aineistot sekä Turun AMK:n opinnäytetyöt:

 • kirjat ja e-kirjat
 • lehdet, e-lehdet ja e-artikkeleita
 • opinnäytetyöt ja e-opinnäytetyöt
 • linkit tietokantoihin ja muihin verkkoaineistoihin
 • nuotit, elokuvat ja äänitteet.

Finnassa voit myös selata tietokantoja tai lehtiä esimerkiksi aloittain. 

Finna on käytössä Turun AMK:n kirjaston lisäksi monissa muissa kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa. Finnassa mukana olevilla organisaatioilla on kullakin oma Finna-hakupalvelunsa, joka sisältää kunkin organisaation hankkimat aineistot. Lisäksi kaikkien Finnaa käyttävien organisaatioiden aineistot kootaan kansalliseen Finna.fi -hakupalveluun, josta  löydät yhdellä haulla tietoa Suomen kirjastojen, museoiden ja arkistojen aineistoista. Kansallisesta Finna.fi-palvelusta ei kuitenkaan löydy organisaatioiden lisensoituja elektronisia aineistoja. Tämän vuoksi tiedonhaku on hyvä aloittaa Turun AMK:n Finnasta, joka sisältää kaikki Turun AMK:n opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön hankitut aineistot.

Google Scholar

Google Scholar on Googlen tuottama tieteellisen tiedon hakukone. Hakutuloksissa on mukana mm. akateemisten julkaisijoiden, yhteisöjen, yliopistojen sekä tieteellisten järjestöjen tuottamia tutkielmia, esitelmiä, kirjoja, tiivistelmiä, konferenssijulkaisuja, raportteja ja artikkeleita. Google Scholar soveltuu tunnustelevaan ja alustavaan tiedonhakuun, jolla voi tutkia millaista tietoa aiheesta on saatavilla ja tämän jälkeen jatkaa tarkempaa tiedonhakua. Lisäksi Google Scholarin haulla voi tarkistaa, onko tietystä tieteellisestä artikkelista olemassa avoimesti saatavaa versiota. Google Scholar ei kuitenkaan tavoita kaikkia tieteellisiä julkaisuja. Googlen hakutuloksista voi päätellä omaan hakuun hyödyllisiä lehtiä ja tietokantoja, joihin kannattaa perehtyä tarkemmin Turun AMK:n Finnassa tai muissa kirjastopalveluissa. 

Google Scholarin tarkennettu haku

Perushaun lisäksi Google Scholarissa on myös tarkennettu haku. Saat sen käyttöösi klikkaamalla -kuvaketta vasemmasta yläreunasta. Tarkennetussa haussa voit rajata hakua esim. julkaisuvuoden tai tekijän mukaan.

 

Google Scholar löytää vapaasti verkossa olevia ilmaisia aineistoja, mutta hakutuloksiin tulee usein myös maksullisia artikkeleita.
Aktivoimalla Google Scholarin kirjastolinkit saat hakutuloksiisi linkit niihin artikkeleihin, joihin Turun AMK on hankkinut käyttöoikeuden.
Huomaa kuitenkin, että kaikkien kirjaston hankkimien tietokantojen sisältö ei näy Google Scholarin hakutuloksissa.

Kirjastolinkit Turun AMK:n verkossa 

Turun AMK:n verkossa Google Scholarin hakutuloksiin tulee automaattisesti Fulltext - Turku UAS -linkkejä. Linkkiä klikkaamalla pääset Link resolver -palveluun, jonka kautta saat linkit Turun AMK:n hankkimiin tietokantoihin, joissa artikkeli on luettavissa.

Kirjastolinkkien aktivointi Turun AMK:n verkon ulkopuolella

1. Klikkaa  Google Scholar hakusivun vasemmasta yläreunasta -kuvaketta ja valitse AsetuksetKirjastolinkit.

 

2. Hae hakulaatikosta Turku University of Applied Sciences ja tallenna valintasi. Kirjastolinkkien valinta ei jää talteen, jos et ole kirjautunut google-tilille.

 

3. Nyt saat hakutuloslistalle Fulltext - Turku UAS -linkkejä. Klikkaamalla linkkiä avautuu ikkuna, josta löydät linkin Full Text Available. Klikkaamalla linkkiä pääset Turun AMK:n hankkimaan tietokantaan, jossa artikkeli on luettavissa kokotekstinä.

 

Vapaasti verkossa olevat aineistot
Fulltext – Turku UAS -linkki ei aina avaa vapaasti verkossa olevan aineiston kokotekstiä vaan tiedoksi tulee usein ”No full text available” vaikka kokoteksti on luettavissa. Kokoteksti avautuu klikkaamalla aineiston otsikkoa tai PDF-linkkiä.

Google Scholarin kattavuus laajenee jatkuvasti ja mukana on isoja akateemisia kustantajia (Sage, Wiley, Oxford), ammatillisia organisaatioita, yliopistojen julkaisuarkistoja ja ammatillisia internetsivustoja kaikilta aloilta. Google Scholar voi olla hyvä tiedonhaun aloituspaikka, mutta ei kuitenkaan korkeakouluopinnoissa riittävä. Turun AMK:n Finnan kautta käytettäviin eri alojen tietokantoihin tulee ehdottomasti tutustua.  

Tietokantojen etuja verrattuna Google Scholariin: 

 • monialaiset ja tiettyyn alaan keskittyvät tietokannat sisältävät opiskelualan kannalta relevanttia aineistoa
 • mahdollisuus monipuolisemmin rajoittaa hakusanat tiettyihin kenttiin, kuten otsikkoon, tiivistelmään, asiasanoihin, julkaisutyyppiin, ikäryhmään, koulutustasoon, maantieteelliseen sijaintiin 
 • hakujen muokkaustoiminnoilla saa rajattua hakutuloksen hallittavan kokoiseksi
 • hakutulokset voi rajata vertaisarvioituihin artikkeleihin
 • sisällönkuvailtu aineisto antaa mahdollisuuden tarkkaan hakuun
 • aineisto on suoraan käytettävissä kirjaston hankkimana jos kirjastolla on lisenssi kyseiseen aineistoon 

Oppaasta

Tämä opas on tarkoitettu Turun AMK:n opiskelijoille ja henkilökunnalle itsenäisen tiedonhankinnan tueksi. Opas on Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssin oppimateriaalia.

Hae Turun AMK:n Finnasta

 

Hae kirjoja, e-kirjoja, tietokantoja, lehtiä, e-lehtiä, opinnäytetöitä, musiikkia, elokuvia

Etsi muiden kirjastojen aineistoja

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä Turun ammattikorkeakoulun kirjastoon  e-lomakkeella  tai s-postilla kirjasto@turkuamk.fi. Tervetuloa myös kampuskirjastoihin, autamme mielellämme!

Oppaan käyttöoikeudet