Siirry pääsisältöön

Johdatus tiedonhankintaan -opas: Tiedonlähteiden valinta

Tiedonlähteet ja tietokannat

Tiedonlähteet

Tiedonlähteitä ovat esimerkiksi kirjat, artikkelit, opinnäytetyöt, tilastot, patentit, standardit, hakuteokset, lait, asiantuntijat jne. Mieti, millainen tieto vastaa tarpeitasi ja valitse tiedonlähde sen mukaisesti. Useimmiten tietoa on etsittävä useista erilaisista tiedonlähteistä.

Voit etsiä omaan aiheeseesi sopivia julkaisuja tietokannoista. Osa tietokannoista on vapaasti verkossa käytettävissä, mutta suurin osa tieteellisistä tietokannoista on maksullisia. Kirjasto on hankkinut käyttöoikeuden Turun AMK:n koulutusalojen kannalta keskeisiin tietokantoihin. Tietokannat ovat käytettävissä Turun AMK:n Finna-hakupalvelun kautta. Käyttöoikeus tietokantoihin on Turun AMK:n opiskelijoilla ja henkilökunnalla.

Video: What Are Databases and Why You Need Them, © Yavapai College Library.

Avoimesti saatavana olevat tiedonlähteet

Lisensoitujen aineistojen lisäksi verkossa on paljon avoimesti saatavana olevia tiedonlähteitä. Esimerkiksi suurin osa verkossa olevista opinnäytetöistä on avoimesti saatavia, eli OA-tiedonlähteitä. Se tarkoittaa, että voit lukea OA-tiedonlähteitä kokoteksteinä avoimesti verkossa maksutta.

Useimmiten avoimet julkaisut ovat tieteellisiä artikkeleita, konferenssijulkaisuja sekä kirjoja ja niiden sisältämiä artikkeleita. Julkaisut on saatettu avoimeksi avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti joko kustantajan toimesta tai rinnakkaistallentamalla julkaisun versio julkaisuarkistoon. Turun AMK rinnakkaistallentaa henkilökunnan tuottamat ei-avoimet julkaisut avoimesti saatavaksi Theseus-julkaisuarkistoon aina kun se on mahdollista. Avoimen julkaisemisen tavoitteena on lisätä tutkimuksen laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä.

Tieteelliset OA-julkaisut löytyvät niihin erikoistuneilla hakukoneilla, esimerkiksi Google Scholar -hakupalvelulla.

On olemassa erilaisia tietokantoja:

 • Kokotekstitietokannassa on aineiston viitetietojen lisäksi myös aineiston kokotekstit. Esimerkiksi Academic Search Elitessä kokotekstin voi usein avata PDF-tiedostona, joskus myös selaimessa:

Kuvakaappaus tietokannasta, artikkelin tietojen alta ympyröity teksti: HTML Full Text, PDF Full Text.

 • Viitetietokannassa on artikkelien viitetiedot, eli tiedot artikkelin nimestä, kirjoittajasta ja julkaisuyhteydestä, sekä mahdollisesti tiivistelmän ja asiasanoja. Tietokanta ei kutenkaan välttämättä sisällä itse artikkelia, joka on etsittävä muuta kautta. Esimerkiksi Arto ei aina sisällä linkkiä kokotekstiin.
 • Viittaustietokannassa on tietoja artikkelien välisistä viittauksista: ketkä ovat artikkeliin viitanneet ja kuinka paljon viittauksia on kertynyt.

HUOM: Useimmat tietokannat ovat eri tietokantatyyppien yhdistelmiä. Osa tietokannan artikkeleista on luettavissa kokotekstinä, osasta on saatavilla vain tiivistelmä.

Useimmissa tietokannoissa voit rajata hakutuloksen vain kokotekstin sisältäviin viitteisiin. Käytä kokotekstirajausta kuitenkin harkiten, sillä mielenkiintoinen artikkeli voi olla saatavissa jossakin muussa Turun AMK:n käyttöön hankitussa tietokannassa.

Artikkelien hakuun voit tutustua lähemmin Artikkelien hakuoppaassa.

Google löytää nopeasti ja helposti arkipäivässä tarvittavaa faktatietoa. Tieteellisessä tiedonhaussa Google ei kuitenkaan riitä:

 • Google ja muut hakukoneet löytävät vain osan internetin sisällöstä. Hakukoneiden ulottumattomiin jäävää sisältöä kutsutaan näkymättömäksi verkoksi (deep web). Näkymättömän verkon sisältöjä ovat mm. useimmat tieteelliset tietokannat.
 • Sama haku tuottaa eri ihmisille erilaisia hakutuloksia, koska Google personoi hakutuloksia esimerkiksi käyttäjän kielen, sijainnin ja hakuhistorian perusteella.
 • Googlen tuottamat hakutulokset muuttuvat nopeasti, sillä sisällöt verkossa päivittyvät jatkuvasti.
 • Googlella löydetyn tiedon laatu vaihtelee. Kuka tahansa voi julkaista verkossa mitä tahansa, joten tietoa on osattava arvioida kriittisesti.
 • Google järjestää hakutulokset relevanssijärjestykseen mm. sivujen suosioon ja linkkien määrään perustuvien periaatteiden mukaisesti. Hyvä lähde ei välttämättä ole suosittu, eikä siksi löydy hakutuloslistan ensimmäisiltä sivuilta.

Tieteellinen tiedonhankinta edellyttää oman alan tietokantojen ja tiedonhankinnan menetelmien tuntemusta.

Turun AMK:n Finna ja kansallinen Finna.fi

Turun AMK:n Finna-hakupalvelusta löydät Turun AMK:n opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön hankitut elektroniset ja painetut aineistot sekä Turun AMK:n opinnäytetyöt:

 • kirjat ja e-kirjat
 • lehdet, e-lehdet ja e-artikkeleita
 • opinnäytetyöt ja e-opinnäytetyöt
 • linkit tietokantoihin ja muihin verkkoaineistoihin
 • nuotit, elokuvat ja äänitteet.

Finnassa voit myös selata tietokantoja tai lehtiä esimerkiksi aloittain.

Finna.fi-hakupalvelu eli kansallinen Finna kokoaa eri toimijoiden aineiston tiedot samaan palveluun.

Finna-hakupalvelu on Suomessa käytössä Turun AMK:n kirjaston lisäksi monissa muissa kirjastoissa, sekä arkistoissa ja museoissa. Kaikkien Finnaa käyttävien organisaatioiden aineistot kootaan kansalliseen Finna.fi -hakupalveluun, josta voit hakea tietoa kaikkien mukana olevien eri kirjastojen, museoiden ja arkistojen aineistoista.

Finna.fi-palvelusta löytyy aineistoa Finnaa käyttäviltä organisaatioilta:

 • Arkistot ja museot
 • AMK-kirjastot
 • Erikoiskirjastot
 • Yleiset kirjastot
 • Yliopistokirjastot

HUOM: Finna.fi-palvelusta ei löydy organisaatioiden lisensoituja elektronisia aineistoja. Organisaatioiden omissa Finna-hakupalveluissa on kunkin organisaation hankkimat aineistot. Turun AMK:n Finnassa on kaikki Turun AMK:n opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön hankitut aineistot.

Google Scholar

Google Scholar on Googlen tuottama tieteellisen tiedon hakukone. Hakutuloksissa on mukana mm. akateemisten julkaisijoiden, yhteisöjen, yliopistojen sekä tieteellisten järjestöjen tuottamia tutkielmia, esitelmiä, kirjoja, tiivistelmiä, konferenssijulkaisuja, raportteja ja artikkeleita.

Google Scholar soveltuu alustavaan, tunnustelevaan tiedonhakuun, jolla voit tutkia millaista tietoa aiheesta löytyy ja tämän jälkeen jatkaa tarkempaa tiedonhakua. Lisäksi Google Scholarilla voi tarkistaa, löytyykö jostain tietystä tieteellisestä artikkelista avoimesti saatavaa versiota. Löydät sekä kustantajan sivuilla julkaistun alkuperäisen version, jonka yhteydessä näkyy viittausten määrä, että avoimesti saatavilla olevan version. Löydät avoimet versiot kohdasta All versions / Kaikki versiot.

Google Scholar ei löydä kaikkia tieteellisiä julkaisuja. Googlen hakutuloksista voi päätellä omaan hakuun hyödyllisiä lehtiä ja tietokantoja, joihin kannattaa perehtyä tarkemmin Turun AMK:n Finnassa.

Google Scholar löytää vapaasti verkossa olevia ilmaisia aineistoja, mutta hakutuloksiin tulee usein myös maksullisia artikkeleita. Aktivoimalla Google Scholarin kirjastolinkit saat hakutuloksiisi linkit niihin artikkeleihin, joihin Turun AMK on hankkinut käyttöoikeuden.

HUOM: Kaikki kirjaston hankkimien tietokantojen sisältö ei löydy Google Scholarista.
 

Kirjastolinkit Turun AMK:n verkossa

Turun AMK:n verkossa Google Scholarin hakutuloksiin tulee automaattisesti Fulltext - Turku UAS -linkkejä. Linkkiä klikkaamalla pääset Link resolver -palveluun, jonka kautta saat linkit Turun AMK:n hankkimiin tietokantoihin, joissa artikkeli on luettavissa.
 

Kirjastolinkkien aktivointi Turun AMK:n verkon ulkopuolella

1. Klikkaa Google Scholar -hakusivun vasemmasta yläreunasta hampurilaisvalikko, kolme vaakaviivaa -kuvaketta ja valitse Asetukset > Kirjastolinkit.

Kuvakaappaus Google Scholarista, punainen nuoli osoittaa valikon lopun Asetukset-toimintoa.
 

2. Hae hakulaatikosta Turku University of Applied Sciences ja tallenna valintasi. Kirjastolinkkien valinta ei jää talteen, jos et ole kirjautunut Google-tilille.

Kuvakaappaus Asetukset-sivulta, kirjastolinkin viereinen valintaruutu on valittu.
 

3. Nyt Fulltext - Turku UAS -linkit näkyvät hakutuloslistassa. Klikkaamalla linkkiä avautuu ikkuna, josta löydät linkin Full Text Available. Klikkaamalla linkkiä pääset Turun AMK:n hankkimaan tietokantaan, jossa artikkeli on luettavissa kokotekstinä.

Kuvakaappaus hakutulossivulta. Fulltext - Turku UAS -linkit ovat sivun oikeassa reunassa.


Vapaasti verkossa olevat aineistot

Fulltext - Turku UAS -linkki ei aina avaa vapaasti verkossa olevan aineiston kokotekstiä vaan tiedoksi tulee usein ”No full text available” vaikka kokoteksti on luettavissa. Kokoteksti avautuu klikkaamalla aineiston otsikkoa tai PDF-linkkiä.

Kuvituskuva.

Google Scholarin kattavuus laajenee jatkuvasti ja mukana on isoja akateemisia kustantajia (Sage, Wiley, Oxford), ammatillisia organisaatioita, yliopistojen julkaisuarkistoja ja ammatillisia internetsivustoja kaikilta aloilta. Google Scholar voi olla hyvä tiedonhaun aloituspaikka, mutta se ei pelkästään riitä korkeakouluopinnoissa. Turun AMK:n Finnan kautta käytettäviin eri alojen tietokantoihin tulee ehdottomasti tutustua.

Tietokantojen etuja verrattuna Google Scholariin:

 • Monialaiset ja tiettyyn alaan keskittyvät tietokannat sisältävät opiskelualan kannalta relevanttia aineistoa.
 • Monipuolisemmat hakurajaukset. Hakusanat voi kohdistaa tiettyihin kenttiin, kuten otsikkoon, tiivistelmään, asiasanoihin, julkaisutyyppiin, maantieteelliseen sijaintiin jne.
 • Hakujen muokkaustoiminnoilla hakutuloksen voi saada pienemmäksi.
 • Hakutulokset rajoittuvat tai ne voi rajata vertaisarvioituihin artikkeleihin.
 • Sisällönkuvailtu aineisto antaa mahdollisuuden tarkkaan hakuun.
 • Aineisto on suoraan käytettävissä kirjaston hankkimana, jos kirjastolla on lisenssi kyseiseen aineistoon.

Oppaasta

Tämä opas on tarkoitettu Turun AMK:n opiskelijoille ja henkilökunnalle itsenäisen tiedonhankinnan tueksi. Opas on Tiedonhankinnan perusteet -kurssin oppimateriaalia.

Hae Turun AMK:n Finnasta

 

Hae kirjoja, e-kirjoja, tietokantoja, lehtiä, e-lehtiä, opinnäytetöitä, musiikkia, elokuvia

Etsi muiden kirjastojen aineistoja

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä Turun ammattikorkeakoulun kirjastoon e-lomakkeella tai s-postilla kirjasto@turkuamk.fi.

Tervetuloa myös kampuskirjastoihin, autamme mielellämme!

Oppaan käyttöoikeudet

Creative Commons -lisenssi   Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Ei koske kuvia tai videoita, ellei erikseen mainittu.