Siirry pääsisältöön

Johdatus tiedonhankintaan -opas: Tiedon eettinen käyttö

Lähteisiin viittaaminen ja plagiointi

Tieteelliseen kirjoittamiseen ja hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu olennaisena osana lähteisiin viittaaminen. Mainitse alkuperäinen lähde aina, kun otat tietoa painetuista tai elektronisesta aineistosta kuten kirjoista, aikakauslehdistä tai vaikkapa opiskelutoverin tutkimussuunnitelmasta, eli:

 • Hyödynnät toisten tekemää tekstiä, ideoita, tutkimustuloksia, kuvitusta, jne.
 • Lainaat jonkun tekstiä suoraan.
 • Referoit toisten ideoita ja argumentteja omin sanoin.
 • Esität faktatietoja, jotka eivät ole yleisesti tiedossa.

Lähdeviittauksilla teet selväksi, mitkä ideoista ja teksteistä ovat omiasi ja mitkä toisilta lainattuja. Mikäli lähdeviittauksesi ovat epäselviä, olet vaarassa syyllistyä plagiointiin. Plagioinnilla tarkoitetaan yleisesti toisen tekstin, ajatusten tai ideoiden luvatonta kopiointia. Plagiointi on usein tahatonta, ja se on vältettävissä harjoittelemalla hyvät kirjoitus- ja viittauskäytännöt.

Turun ammattikorkeakoulussa opinnäytetöiden tekstilainauksien tarkastukseen ja tekoälyn tuottaman tekstin havaitsemiseen käytetään plagioinnintunnistusohjelmistoa.

Tekijänoikeus suojaa aineistoja

Avoimesta verkosta löytyviä aineistoja suojaa pääsääntöisesti tekijänoikeus, olipa kyseessä kirjoitettu teksti, valokuva, video tai mikä tahansa muu aineisto. Tekijänoikeus merkitsee tekijän yksinoikeutta päättää, miten ja missä hänen teostaan käytetään. Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa ei saa levittää, kopioida tai muokata ilman tekijän lupaa. Jos teosta käytetään tekijän luvalla, tulee tekijän nimi ilmoittaa. Tekijän nimen ilmoittamalla ei kuitenkaan voi kiertää tekijänoikeuden asettamia rajoituksia, jos lupaa käyttöön ei ole. Siteeraaminen eli lainauksen ottaminen on sallittua ilman erillistä lupaa.

Tekijänoikeus syntyy automaattisesti sillä hetkellä, kun teos luodaan. Halutessaan tekijä voi liittää teoksensa yhteyteen copyright-merkinnän (©), mutta tekijänoikeus on voimassa silloinkin, kun copyright-merkkiä ei käytetä. Tekijänoikeus suojaa teosta, vaikka tekijä jakaisi teoksensa kaikkien saataville esim. sosiaaliseen mediaan. Vaikkapa Facebookista tai blogeista löytyviä valokuvia ei siis voi käyttää ilman lupaa.

Kaikki aineistot eivät saa tekijänoikeussuojaa ja niitä voi käyttää vapaasti. Tällaisia aineistoja ovat:

 • Lait, asetukset sekä monet muut viranomaisten asiakirjat
 • Aineistot, jotka eivät ylitä teoskynnystä
 • Vanhat aineistot (tekijänoikeuden suoja kestää pääsääntöisesti teoksen tekijän elinajan sekä 70 vuotta hänen kuolinvuotensa jälkeen)

HUOM: Verkossa saatat törmätä erilaisiin piraattisivustoihin, jotka ovat hankkineet artikkelit täysin luvatta, tekijänoikeuslakien vastaisesti. Kirjasto ei kannusta tällaisten lähteiden käyttöön, lisätietoa Open Access -oppaassa: Miten julkaisen avoimesti? - Piraattisivustojen avoimuus on laitonta.

Creative Commons -lisenssit

Creative Commons -lisenssien avulla teoksen (esimerkiksi kuvan, tekstin tai videon) tekijä voi määritellä, miten muut saavat teosta käyttää. Tekijänoikeus säilyy tekijällä, mutta CC-lisenssien avulla on mahdollista myöntää teoksen käyttäjälle enemmän käyttöoikeuksia kuin tekijänoikeus muutoin sallisi.

CC-lisenssit koostuvat neljästä ehdosta (BY, NC, ND, SA), joita yhdistelemällä syntyy kuusi erilaista CC-lisenssiä. Jokaisessa lisenssissä on mukana BY-ehto, joka edellyttää aina tekijän nimen mainitsemista. Teosta voi kuka tahansa käyttää lisenssin ehtojen mukaisesti ilman tekijän erillistä lupaa.

Kuva: Andy Melton (CC BY-SA 2.0)

 

Nimeä (BY, ByAttribution) = Tekijän nimi on mainittava, muuten teosta saa käyttää vapaasti.

Epäkaupallinen (NC, NonCommercial) = Teoksen kaupallinen käyttö on kielletty, muuten teosta saa käyttää vapaasti.
 Ei muutoksia (ND, NoDerivates) = Teoksesta ei saa luoda johdannaisteoksia / muunnelmia, muuten teosta saa käyttää vapaasti.
Jaa samoin (SA, ShareAlike) = Teoksesta tehtyjä muunnelmia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Peruslisenssien lisäksi järjestelmään kuuluu ns. CC0-lisenssi, jonka avulla tekijä voi luopua kaikista oikeuksista teokseensa.

 

Mistä löydän lisenssimerkinnän?

Lisenssit merkitään siten, että ensimmäisenä on kirjainyhdistelmä CC, jota seuraa välilyönti ja väliviivoilla eroteltu luettelo lisenssiehtojen lyhenteistä (esim. CC BY-SA 4.0, Nimeä-Jaa samoin). Numeroyhdistelmä 4.0 viittaa lisenssin versionumeroon.

Lisenssimerkintä on yleensä selkeästi näkyvillä kuvan yhteydessä tai esimerkiksi verkkosivun alareunassa joko kirjainyhdistelmänä, symbolina tai aukikirjoitettuna. Lisenssimerkintää klikkaamalla avautuu tiivistelmäsivu, jossa kerrotaan selkeästi ja lyhyesti aineiston tärkeimmät käyttöehdot. Tiivistelmän taustalla olevaan lakitekstiin voit tutustua tiivistelmäsivulta löytyvästä linkistä.

Jos et löydä merkintää CC-lisenssistä, kuva tai muu materiaali ei todennäköisesti ole jaettu millään CC-lisenssillä. Kaikissa aineistoissa ei ole käytetty CC-lisenssiä. Siinä tapauksessa tekijänoikeus suojaa aineistoa.

CC-lisensoidun kuvan tai muun aineiston käyttö edellyttää, että toimit lisenssin ehtojen mukaisesti. Merkitse käyttämäsi kuvan tai muun aineiston yhteyteen vähintään:

 • tekijän nimi tai nimimerkki
 • lisenssi, jolla teos on jaettu sekä linkki lisenssiin
 • lähde / linkki teoksen alkuperäiseen julkaisupaikkaan
 • muunnelmissa on mainittava sekä alkuperäinen tekijä että muunnelman tekijä sekä ilmaistava jotenkin, mitä kumpikin on tehnyt (tarkista aina ensin, että lisenssi sallii teoksen muuntelun).
   

CC0-lisenssin merkitseminen

Jos aineisto on jaettu CC0-lisenssillä, on tekijä luopunut kaikista oikeuksistaan ja luovuttanut teoksen vapaaseen yleiseen käyttöön. Tällöin tekijä- ja lisenssitietoja ei periaatteessa tarvitse ilmoittaa.

Huom! Mikäli hyödynnät CC-lisensoituja materiaaleja opetuksessa tai oppimateriaaleissa, merkitse tekijä- ja lisenssitiedot myös CC0-lisensoitujen aineistojen yhteyteen. Lue lisää Digitaaliset aineistot opetuksessa -oppaasta.

Esimerkkejä:

Kuva: Kristina Alexanderson (CC BY-NC-ND 2.0) Kuva: Marco Verch (CC BY 2.0)

Etsi CC-lisensoituja aineistoja

Creatice Commons -lisensoitua aineistoa voi hakea verkosta lukuisten erilaisten haku- ja sisältöpalveluiden avulla. Tälle sivulle on koottu valikoima palveluita, joista voit etsiä käyttöoikeuksiltaan vapaata tai osittain rajoitettua aineistoa. Muista aina tarkistaa käyttämäsi palvelun tai aineiston käyttöehdot.
 

Etsi monenlaista avointa sisältöä

Etsi CC-lisensoituja kuvia

Etsi CC0-lisensoituja kuvia

Julkaise CC-lisenssillä

Creative Commons -lisenssien avulla voit määritellä käyttöoikeuden myös omiin teoksiisi, vaikkapa julkaisemiisi valokuviin tai mihin tahansa muuhun materiaaliin. Creative Commons -lisenssit ovat kaikkien käytettävissä, eikä niiden käyttäminen edellytä esimerkiksi rekisteröintiä tai erillistä lupaa. Lue lisää Creative Commons Suomi -sivustolta.

Valitse sopiva lisenssi CC-lisenssin valinta -kaavion avulla tai Creative Commons -lisenssivalitsimella (valitsin on englanniksi) ja liitä tieto valitsemastasi lisenssistä teoksesi yhteyteen. 

Jos tiedät jo mitä lisenssiä aiot käyttää voit ladata sopivan ikonin Creative Commonsin Downloads-sivulta.

Oppaasta

Tämä opas on tarkoitettu Turun AMK:n opiskelijoille ja henkilökunnalle itsenäisen tiedonhankinnan tueksi. Opas on Tiedonhankinnan perusteet -kurssin oppimateriaalia.

Tietoa tekijänoikeuksista

Tietoa CC-lisensseistä

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä Turun ammattikorkeakoulun kirjastoon e-lomakkeella tai s-postilla kirjasto@turkuamk.fi.

Tervetuloa myös kampuskirjastoihin, autamme mielellämme!

Oppaan käyttöoikeudet

Creative Commons -lisenssi   Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Ei koske kuvia tai videoita, ellei erikseen mainittu.