Siirry pääsisältöön

Johdatus tiedonhankintaan -opas: Etusivu

Oppaasta

Oppaasta

Tämä opas on tarkoitettu Turun AMK:n opiskelijoille ja henkilökunnalle itsenäisen tiedonhankinnan tueksi. Opas on Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssin oppimateriaalia.

Miksi opetella tiedonhankintaa?

Miksi opetella tiedonhankintaa?

Hyvät tiedonhankinnan taidot tehostavat ja nopeuttavat työskentelyä sekä auttavat saavuttamaan laadukkaampia lopputuloksia niin opinnoissa kuin työelämässä. Tiedonhankintataitoja ovat:

  • kyky tunnistaa tiedontarve
  • kyky hakea ja paikantaa tietoa
  • kyky arvioida ja käyttää löydettyä tietoa kriittisesti ja eettisesti

Tiedonhankintaprosessi

Tiedonhankintaprosessi 

Tiedonhankinta voidaan kuvata prosessina, jossa on erotettavissa useita työvaiheita. Tämä opas tutustuttaa sinut tiedonhankinnan prosessin eri vaiheisiin. Saat vinkkejä mm. hakusanojen ideointiin, tiedonlähteiden valintaan ja löydetyn tiedon kriittiseen ja eettiseen käyttöön.     

                     

Prosessin vaiheet:

  • aihe/ongelma: tiedontarve syntyy, kun on löydettävä tietoa ongelman ratkaisemiseksi
  • tiedonhaun suunnittelu: määritellään tiedontarve, valitaan hakutermit, hakutavat ja tiedonlähteet
  • tiedonhaun toteutus: tehdään suunnitellut tiedonhaut
  • hakutulosten arviointi: arvioidaan tiedonhaun tulosta - löytyikö riittävästi laadukkaita lähteitä?
  • julkaisujen paikantaminen: selvitetään, mistä julkaisu löytyy
  • tiedon käyttö ja arviointi: hyödynnetään löydettyjä lähteitä ja arvioidaan koko prosessia.

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä Turun ammattikorkeakoulun kirjastoon
e-lomakkeella tai s-postilla kirjasto@turkuamk.fi.

Tervetuloa myös kampuskirjastoihin, autamme mielellämme!

Oppaan käyttöoikeudet

Oppaan käyttöoikeudet

Creative Commons -lisenssi   Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.