Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Johdatus tiedonhankintaan -opas: Tiedonhaun muotoilu

Tiedonhaun tekniikat

Tiedonhaussa yksittäiset hakusanat yhdistetään hakulausekkeiksi. Hakusanojen yhdistämiseen käytetään Boolen operaattoreita AND, OR ja NOT. Operaattoreita ei tarvitse yleensä kirjoittaa itse: useimmissa tietokannoissa on tarkennettu haku, jossa operaattorit löytyvät valmiina hakukenttien välistä.

 

Boolen operaattori AND

AND tarkentaa hakutulosta

AND-operaattori kertoo tietokannalle, että kaikkien operaattorilla yhdistettyjen hakusanojen on esiinnyttävä hakutuloksissa. Tämä vähentää tulosten määrää. Jos haluat löytää julkaisuja, jotka käsittelevät sekä uusiutuvia energialähteitä että niihin kohdistuvia asenteita, voit yhdistää hakusanat AND-operaattorilla: renewable energy AND attitudes

 

Boolean Operator OROR laajentaa hakutulosta

OR-operaattori kertoo tietokannalle, että hakutuloksissa on esiinnyttävä vähintään yksi operaattorilla yhdistetyistä hakusanoista. Operaattori lisää tulosten määrää antamalla tietokannalle vaihtoehtoja. Voit yhdistää OR-operaattorilla synonyymeja, esimerkiksi: green OR renewable OR sustainable. Voit myös ottaa mukaan rinnakkaisia termejä, kuten wind power OR solar power, lyhenteitä tai laajempia ja suppeampia termejä.

Boolen operaattori NOT
NOT rajaa hakutuloksesta pois viitteet, jotka sisältävät valitun hakusanan

NOT-operaattori kertoo tietokannalle, ettei valittu sana saa esiintyä hakutuloksissa. Tämä vähentää hakutulosten määrää. Operaattorin käytössä kannattaa olla erityisen varovainen, sillä se rajaa helposti pois myös relevantteja viitteitä. Esimerkiksi: renewable energy NOT wind power

 

Katso alla oleva video Boolen operaattoreiden käytöstä.

Video:  BethelUnivLibrary

Samaan hakuun on mahdollista yhdistää useita eri operaattoreita. Voit miettiä vaihtoehtoisia hakusanoja jokaiselle hakemallesi käsitteelle, yhdistää ne OR-operaattorilla, ja yhdistää nämä joukot vielä AND-operaattorilla. Kattavimman hakutuloksen saat, kun käytät sekä itse keksimiäsi hakusanoja että asiasanastoista löytyviä asiasanoja. Esimerkiksi:

Jos kirjoitat hakulausekkeen itse, käytä sulkeita kertomaan tietokannalle, missä järjestyksessä hakusanat tulee käsitellä. Sulkeissa olevat hakusanat käsitellään ensin. Esimerkiksi: (green OR renewable OR sustainable) AND (energy OR power) AND (attitudes OR views). Ilman sulkeita useimmat tietokannat käsittelevät AND-operaattorin ensimmäisenä, mikä muuttaa hakutulosta.

Katso esimerkki operaattoreiden yhdistämisestä Finnan tarkennetussa haussa.

Hakusanan katkaisulla tai korvausmerkillä hakuun saadaan mukaan myös sanan taivutusmuodot ja erilaiset kirjoitusasut. Katkaisu- tai korvausmerkkinä käytetään tietokannasta riippuen yleensä *- tai ?-merkkejä. Korvausmerkki on hyödyllinen esimerkiksi käytettäessä englanninkielisiä hakusanoja, sillä brittienglannin ja amerikanenglannin kirjoitusasut poikkeavat joltain osin toisistaan, esim. organization - organisation, analyze - analyse.

Oikea merkki kannattaa aina tarkistaa tietokannan ohjeista. Esimerkiksi Finnassa ? korvaa yhden merkin hakutermistä ja * korvaa nolla, yhden tai useamman merkin hakutermistä.

Monessa tietokannassa on käytössä automaattinen hakusanojen katkaisu, jolloin erillistä katkaisumerkkiä ei tarvita. 

Esimerkki Finnasta:
- termejä "licence" ja "license" voidaan hakea samalla kyselyllä näin: licen?e (korvausmerkki)
- termejä "licence", "licences" ja "licencing" voidaan hakea kyselyllä: licenc* (katkaisumerkki)

Fraasihaku on täsmällisin tapa hakea monisanaisilla käsitteillä ja sanaliitoilla, sillä hakukone hakee lainausmerkkeihin suljetut sanat siinä järjestyksessä ja muodossa kuin ne on annettu. Esimerkkinä englanninkielen sanaliitot kuten social media tai management models.

Fraasi laitetaan haussa lainausmerkkeihin: esim. management models

Monissa tietokannoissa voi myös valita vaihtoehdon Hae fraasina, peräkkäiset sanat fraasina, tms.

Tiedonhakua on mahdollista rajata eri tavoin. Yleisimmät rajaukset ovat:

 • julkaisuaika: Julkaisun ilmestymisvuosi. Usein voit myös järjestää jo tehdyn haun tuloksia aikajärjestykseen uusimmasta tai vanhimmasta alkaen.
 • julkaisukieli: Rajaa hakuasi tarvittaessa julkaisukielen mukaan.
 • julkaisutyyppi: Lehtiartikkeli, kirja-artikkeli, kirja jne. Usein voit myös rajata hakutuloksesi vain vertaisarvioituihin (scholarly / peer-reviewed) julkaisuihin.
 • kokoteksti: Julkaisu on kokonaisuudessaan saatavilla sähköisessä muodossa.

Haun muotoilu Googlessa

Googlekin on tietokanta, ja muiden tietokantojen tapaan se ymmärtää Boolen logiikkaa. Saat Googlessa tarkempia hakutuloksia käyttämällä edellä mainittuja hakutekniikoita, kuten Boolen operaattoreita tai lainausmerkkejä. Huomaa kuitenkin, että NOT-operaattorin sijasta Googlessa käytetään miinusmerkkiä hakusanan edessä sulkemaan epätoivottu hakusana pois, esimerkiksi solar power -wind power

Voit käyttää myös Googlen tarkennettua hakua hakutulostesi parantamiseen. Löydät tarkennetun haun klikkaamalla sivun alalaidasta Asetukset ja valitsemalla avautuvasta valikosta Tarkennettu haku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkennettu haku tarjoaa eri tavoin käsiteltäville hakusanoille valmiit kentät, jolloin operaattoreita ei tarvitse kirjoittaa itse:

Tarkennettu haku tarjoaa myös monipuolisia rajausmahdollisuuksia, kuten mahdollisuuden hakea vain tietystä sivustosta, tai mahdollisuuden rajata tuloksia käyttöoikeuksien mukaan.

Tiedonhaun tarkistuslista

Liian vähän hakutuloksia Liikaa hakutuloksia
 • Käytä yleisempiä hakusanoja. Hae yläkäsitteellä, esimerkiksi ilmastonsuojelu -> ympäristönsuojelu
 • Käytä tarkempia hakusanoja. Mieti, mitkä sanat kuvaavat aiheesi ydinsisältöä. Hae alakäsitteellä, esimerkiksi jätteet -> pakkausjätteet
 • Tarkista katkaisumerkin käyttö. Tulevatko hakuun mukaan myös sanan taivutusmuodot?
 • Tarkista katkaisumerkin käyttö. Hakusanan liian aikainen katkaisu voi tuoda ylimääräisiä viitteitä
 • Käytä perushakua ja hae kaikista kentistä
 • Käytä tarkennettua hakua ja kohdista haku esimerkiksi otsikoihin
 • Hae vapaasti valituilla sanoilla asiasanojen sijaan
 • Käytä kontrolloituja asiasanoja. Tarkista käytettävät termit tietokannan asiasanastosta 
 • Lisää vaihtoehtoisia hakusanoja, synonyymejä tai lyhenteitä OR-operaattorilla
 • Poista OR-operaattorin yhdistämiä vaihtoehtoisia hakusanoja
 • Poista AND- ja NOT-operaattorit, jotka rajaavat hakutulosta. Etenkin NOT-operaattori voi rajata pois hyviäkin hakutuloksia
 • Käytä AND-operaattoria ottamaan mukaan haluamasi termi ja rajaa epätoivotut termit pois NOT-operaattorilla
 • Poista rajaukset, etenkin kokotekstirajaus
 • Rajaa hakua: kieli, maa, aika, aineistolaji, kokoelma
 • Onko käyttämäsi tietokanta oikea?
 

Oppaasta

Tämä opas on tarkoitettu Turun AMK:n opiskelijoille ja henkilökunnalle itsenäisen tiedonhankinnan tueksi. Opas on Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssin oppimateriaalia.

Vinkkejä

Kun löydät kiinnostavia julkaisuja, kannattaa niitä hyödyntää uusien hakujen ideoinnissa:

 • Avaa kiinnostavien julkaisujen viitetiedot hakutuloslistalta ja tutustu niihin tarkasti. Millä asiasanoilla julkaisun sisältöä on kuvailtu? Asiasanat auttavat sinua keksimään uusia hakusanoja, ja voit jatkaa haun laajentamista tai rajaamista.
 • Tarkista, onko sama kirjoittaja kirjoittanut muutakin aiheeseen liittyvää.
 • Tutustu myös löytämiesi julkaisujen lähdeluetteloihin. Hyvässä artikkelissa tai muussa julkaisussa käytetyt lähteet voivat olla sinullekin hyödyksi.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä Turun ammattikorkeakoulun kirjastoon  e-lomakkeella  tai s-postilla kirjasto@turkuamk.fi. Tervetuloa myös kampuskirjastoihin, autamme mielellämme!

Oppaan käyttöoikeudet