Siirry pääsisältöön

Johdatus tiedonhankintaan -opas: Tiedonhaun muotoilu

Tiedonhaun tekniikat

Tiedonhaussa yksittäiset hakusanat yhdistetään hakulausekkeiksi. Hakusanojen yhdistämiseen käytetään Boolen operaattoreita AND, OR ja NOT. Operaattoreita ei tarvitse yleensä kirjoittaa itse: useimmissa tietokannoissa on tarkennettu haku, jossa operaattorit löytyvät valmiina hakukenttien välistä.


AND tarkentaa hakutulosta

Boolen operaattori AND

AND-operaattori kertoo tietokannalle, että kaikkien operaattorilla yhdistettyjen hakusanojen on esiinnyttävä hakutuloksissa. Tämä vähentää tulosten määrää. Jos haluat löytää julkaisuja, jotka käsittelevät sekä uusiutuvia energialähteitä että niihin kohdistuvia asenteita, voit yhdistää hakusanat AND-operaattorilla: "renewable energy" AND attitudes.


OR laajentaa hakutulosta

Boolean Operator OR

OR-operaattori kertoo tietokannalle, että hakutuloksissa on esiinnyttävä vähintään yksi operaattorilla yhdistetyistä hakusanoista. Operaattori lisää tulosten määrää antamalla tietokannalle vaihtoehtoja. Voit yhdistää OR-operaattorilla synonyymeja, esimerkiksi: green OR renewable OR sustainable. Voit myös ottaa mukaan rinnakkaisia termejä, kuten "wind power" OR "solar power", lyhenteitä tai laajempia ja suppeampia termejä.


NOT rajaa hakutuloksesta pois viitteet, jotka sisältävät valitun hakusanan

Boolen operaattori NOT

NOT-operaattori kertoo tietokannalle, ettei valittu sana saa esiintyä hakutuloksissa. Tämä vähentää hakutulosten määrää. Operaattorin käytössä kannattaa olla erityisen varovainen, sillä se rajaa helposti pois myös relevantteja viitteitä. Esimerkiksi: "renewable energy" NOT "wind power".

Katso alla oleva video Boolen operaattoreiden käytöstä.

Video: Boolean operators, North Carolina State University Libraries / libncsu (CC BY-NC-SA 3.0).

Samaan hakuun on mahdollista yhdistää useita eri operaattoreita. Voit miettiä vaihtoehtoisia hakusanoja jokaiselle hakemallesi käsitteelle, yhdistää ne OR-operaattorilla, ja yhdistää nämä joukot vielä AND-operaattorilla. Kattavimman hakutuloksen saat, kun käytät sekä itse keksimiäsi hakusanoja että asiasanastoista löytyviä asiasanoja. Esimerkiksi:

Kuvakaappaus Ebscon tietokantahausta, jossa haun voi jakaa riveille.

Jos kirjoitat hakulausekkeen itse, käytä sulkeita kertomaan tietokannalle, missä järjestyksessä hakusanat tulee käsitellä. Sulkeissa olevat hakusanat käsitellään ensin. Esimerkiksi: (green OR renewable OR sustainable) AND (energy OR power) AND (attitudes OR views). Ilman sulkeita useimmat tietokannat käsittelevät AND-operaattorin ensimmäisenä, mikä muuttaa hakutulosta.

Katso esimerkki operaattoreiden yhdistämisestä Finnan tarkennetussa haussa.

Hakusanan katkaisulla tai korvausmerkillä hakuun saadaan mukaan myös sanan taivutusmuodot ja erilaiset kirjoitusasut. Katkaisu- tai korvausmerkkinä käytetään tietokannasta riippuen yleensä asteriskia * tai kysymysmerkkiä ?. Korvausmerkki on hyödyllinen käytettäessä englanninkielisiä hakusanoja, sillä brittienglannin ja amerikanenglannin kirjoitusasut poikkeavat joiltain osin toisistaan, esim. organisation - organization, analyse - analyze.

Oikea merkki kannattaa aina tarkistaa tietokannan ohjeista. Esimerkiksi Finnassa ? kysymysmerkki korvaa yhden merkin hakutermistä ja * asteriski korvaa nolla, yhden tai useamman merkin hakutermistä.

Monessa tietokannassa on käytössä automaattinen hakusanojen katkaisu, jolloin erillistä katkaisumerkkiä ei tarvita. 

Esimerkki Finnasta:

  • Termejä "licence" ja "license" voi hakea samalla kyselyllä näin: licen?e (korvausmerkki)
  • Termejä "licence", "licences", "licencing" jne. voi hakea kyselyllä: licenc* (katkaisumerkki)

Fraasihaku on täsmällinen tapa hakea monisanaisia käsitteitä ja sanaliittoja, sillä hakukone hakee lainausmerkkeihin suljetut sanat siinä järjestyksessä ja muodossa kuin ne on annettu. Esimerkkinä englanninkielen sanaliitot, kuten social media tai management models.

Fraasin ympärille lisätään haussa lainausmerkit, esim: "social media", "management models"

 

Tiedonhakua voi rajata eri tavoin. Yleisimmät rajaukset ovat:

  • Julkaisuaika: Julkaisun ilmestymisvuosi. Usein voit järjestää jo tehdyn haun tulokset aikajärjestykseen uusimmasta tai vanhimmasta alkaen.
  • Julkaisukieli: Rajaa hakuasi tarvittaessa julkaisukielen mukaan.
  • Julkaisutyyppi: Lehtiartikkeli, kirja-artikkeli, kirja jne. Usein voit rajata hakutuloksesi vain vertaisarvioituihin (scholarly / peer-reviewed) julkaisuihin. Käytä rajausta harkiten, koska se voi rajata myös tuoreimmat artikkelit pois hausta julkaisutyypin lisäystavan vuoksi.
  • Kokoteksti: Julkaisu on kokonaisuudessaan saatavilla sähköisessä muodossa. Käytä rajausta harkiten, sillä se voi rajata pois artikkeleita, joihin on pääsy muuta kautta (painettuna tai toisista tietokannoista).

Tiedonhaun tarkistuslista

Liian vähän hakutuloksia Liikaa hakutuloksia

Käytä yleisempiä hakusanoja. Hae yläkäsitteellä, esimerkiksi ilmastonsuojelu -> ympäristönsuojelu.

Käytä tarkempia hakusanoja. Mieti, mitkä sanat kuvaavat aiheesi ydinsisältöä. Hae alakäsitteellä, esimerkiksi jätteet -> pakkausjätteet.

Tarkista katkaisumerkin käyttö. Ovatko haussa mukana myös sanan taivutusmuodot?

Tarkista katkaisumerkin käyttö. Hakusanan liian aikainen katkaisu voi hakea ylimääräisiä viitteitä.

Käytä perushakua ja hae kaikista kentistä.

Käytä tarkennettua hakua ja kohdista haku esimerkiksi otsikkoon ja abstraktiin.

Hae vapaasti valituilla sanoilla asiasanojen sijaan.

Käytä kontrolloituja asiasanoja. Tarkista käytettävät termit tietokannan asiasanastosta.

Lisää vaihtoehtoisia hakusanoja, synonyymejä tai lyhenteitä OR-operaattorilla.

Poista OR-operaattorin yhdistämiä vaihtoehtoisia hakusanoja, jotka voivat olla liian yleisiä.

Poista AND- tai NOT-operaattoreita, jotka rajaavat hakutulosta. Etenkin NOT-operaattori voi rajata pois hyviä hakutuloksia.

Käytä AND-operaattoria ottamaan mukaan haluamasi termi ja harkitse NOT-operaattorin käyttöä epätoivottujen termien poisrajaamiseen.

Poista rajaukset, etenkin kokoteksti- ja julkaisutyyppirajaus.

Rajaa hakua: kieli, aika, julkaisutyyppi, kokoelma.

Onko käyttämäsi tietokanta oikea?

 

Haun muotoilu Googlessa

Googlekin on tietokanta, ja muiden tietokantojen tapaan se ymmärtää Boolen logiikkaa. Saat Googlessa tarkempia hakutuloksia käyttämällä edellä mainittuja hakutekniikoita, kuten Boolen operaattoreita tai lainausmerkkejä. Huomaa kuitenkin, että NOT-operaattorin sijasta Googlessa käytetään miinusmerkkiä hakusanan edessä sulkemaan epätoivottu hakusana pois, esimerkiksi solar power -wind power.

Voit käyttää myös Googlen tarkennettua hakua hakutulostesi parantamiseen. Löydät tarkennetun haun klikkaamalla sivun alalaidasta Asetukset ja valitsemalla avautuvasta valikosta Tarkennettu haku.

Kuvituskuva.

Tarkennettu haku tarjoaa eri tavoin käsiteltäville hakusanoille valmiit kentät, jolloin operaattoreita ei tarvitse kirjoittaa itse:

Googlen tarkennettu haku. Etsi sivuja... -otsikon alla eri vaihtoehtoja. 1. kaikilla näillä sanoilla (käytännössä AND-operaattorihaku). 2. juuri tällä sanalla tai ilmauksella (käytännössä fraasihaku). 3. millä tahansa näistä sanoista (käytännössä OR-operaattorihaku). 4. ei millään näistä sanoista (käytännössä NOT-operaattorihaku). 5. numeroilla alkaen numerosta. 6. päättyen numeroon.
 

Tarkennettu haku tarjoaa monipuolisia rajausmahdollisuuksia, kuten mahdollisuuden hakea vain tietystä sivustosta, tai mahdollisuuden rajata tuloksia käyttöoikeuksien mukaan.

HUOM: Hakua ei pysty toistamaan niin, että sillä saisi saman tuloksen, sillä Google-haku tulkitsee hakuasi verkkokäyttäytymisesi perusteella. Edes tarkennettua hakua ei kannata käyttää järjestelmälliseen tiedonhakuun.

Oppaasta

Tämä opas on tarkoitettu Turun AMK:n opiskelijoille ja henkilökunnalle itsenäisen tiedonhankinnan tueksi. Opas on Tiedonhankinnan perusteet -kurssin oppimateriaalia.

Vinkkejä

Kun löydät kiinnostavia julkaisuja, kannattaa niitä hyödyntää uusien hakujen ideoinnissa:

  • Avaa kiinnostavien julkaisujen viitetiedot hakutuloslistalta ja tutustu niihin tarkasti. Millä asiasanoilla julkaisun sisältöä on kuvailtu? Asiasanat auttavat sinua keksimään uusia hakusanoja, ja voit jatkaa haun laajentamista tai rajaamista.
  • Tarkista, onko sama kirjoittaja kirjoittanut muutakin aiheeseen liittyvää.
  • Tutustu myös löytämiesi julkaisujen lähdeluetteloihin. Hyvässä artikkelissa tai muussa julkaisussa käytetyt lähteet voivat olla sinullekin hyödyksi.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä Turun ammattikorkeakoulun kirjastoon e-lomakkeella tai s-postilla kirjasto@turkuamk.fi.

Tervetuloa myös kampuskirjastoihin, autamme mielellämme!

Oppaan käyttöoikeudet

Creative Commons -lisenssi   Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Ei koske kuvia tai videoita, ellei erikseen mainittu.