Siirry pääsisältöön

Johdatus tiedonhankintaan -opas: Tiedonhaun muotoilu

Tiedonhaun tekniikat

Tiedonhaussa yksittäiset hakusanat yhdistetään hakulausekkeiksi. Hakusanojen yhdistämiseen käytetään Boolen operaattoreita AND, OR ja NOT. Usein operaattoreita ei tarvitse kirjoittaa itse: monissa tietokannoissa on tarkennettu haku, jossa operaattorit löytyvät valmiina hakukenttien välistä.

 

Boolen operaattori AND

AND tarkentaa hakutulosta

AND-operaattori kertoo tietokannalle, että kaikkien operaattorilla yhdistettyjen hakusanojen on esiinnyttävä hakutuloksissa. Tämä vähentää tulosten määrää. Jos haluat löytää julkaisuja, jotka käsittelevät sekä uusiutuvia energialähteitä että niihin kohdistuvia asenteita, voit yhdistää hakusanat AND-operaattorilla: renewable energy AND attitudes.

 

Boolean Operator OROR laajentaa hakutulosta

OR-operaattori kertoo tietokannalle, että hakutuloksissa on esiinnyttävä vähintään yksi operaattorilla yhdistetyistä hakusanoista. Operaattori lisää tulosten määrää antamalla tietokannalle vaihtoehtoja. Voit yhdistää OR-operaattorilla synonyymeja, esimerkiksi: green OR renewable OR sustainable. Voit myös ottaa mukaan rinnakkaisia termejä, kuten wind power OR solar power, lyhenteitä tai laajempia ja suppeampia termejä.

 

Boolen operaattori NOTNOT rajaa hakutuloksesta pois viitteet, jotka sisältävät valitun hakusanan

NOT-operaattori kertoo tietokannalle, ettei valittu sana saa esiintyä hakutuloksissa. Tämä vähentää hakutulosten määrää. HUOM: Operaattorin käytössä kannattaa olla erityisen varovainen, sillä se saattaa rajata pois myös olennaisia lähteitä! Esimerkiksi: renewable energy NOT wind power.

 

Katso alla oleva video Boolen operaattoreiden käytöstä.

Video:  BethelUnivLibrary

Voit käyttää useita eri operaattoreita samassa haussa. Mieti vaihtoehtoisia hakusanoja jokaiselle hakemallesi käsitteelle, yhdistä ne OR-operaattorilla, ja yhdistä nämä joukot vielä AND-operaattorilla. Kattavimman hakutuloksen saat, kun käytät sekä itse keksimiäsi hakusanoja että asiasanastoista löytyviä asiasanoja. Esimerkiksi:

Jos kirjoitat hakulausekkeen itse, käytä sulkeita kertomaan tietokannalle, missä järjestyksessä hakusanat tulee käsitellä. Sulkeissa olevat hakusanat käsitellään ensin. Esimerkiksi: (green OR renewable OR sustainable) AND (energy OR power) AND (attitudes OR views). Ilman sulkeita useimmat tietokannat käsittelevät AND-operaattorin ensimmäisenä, mikä muuttaa hakutulosta.

Katso esimerkki operaattoreiden yhdistämisestä Finnan tarkennetussa haussa.

Sanan katkaisulla tai korvausmerkillä hakuun saadaan mukaan myös sanan taivutusmuodot ja erilaiset kirjoitusasut. Katkaisu- tai korvausmerkkinä käytetään tietokannasta riippuen yleensä *- tai ?-merkkejä. Korvausmerkki on hyödyllinen esimerkiksi käytettäessä englanninkielisiä hakusanoja, sillä brittienglannin ja amerikanenglannin kirjoitusasut poikkeavat joiltain osin toisistaan, esim. organisation - organization, analyse - analyze.

Oikea merkki kannattaa aina tarkistaa tietokannan ohjeista. Esimerkiksi Finnassa ? korvaa yhden merkin hakutermistä ja * korvaa nolla, yhden tai useamman merkin hakutermistä.

Monessa tietokannassa on käytössä automaattinen hakusanojen katkaisu, jolloin erillistä katkaisumerkkiä ei tarvita. 

Esimerkki Finnasta:
- termejä "licence" ja "license" voidaan hakea samalla kyselyllä näin: licen?e (korvausmerkki)
- termejä "licence", "licences" ja "licencing" voidaan hakea kyselyllä: licenc* (katkaisumerkki)

Fraasihaku on täsmällisempi tapa hakea monisanaisia käsitteitä ja sanaliittoja, sillä hakukone hakee lainausmerkkeihin suljetut sanat siinä järjestyksessä ja muodossa kuin ne on kirjoitettu. Esimerkiksi englannin kielen sanaliitot, kuten social media tai management models.

Fraasin ympärille lisätään haussa lainausmerkit: esim. "social media", "management models".

Joissain tietokannoissa voit myös valita hakuvaihtoehdon Hae fraasina, peräkkäiset sanat fraasina, tms.

Hakutuloksia voi usein rajata eri tavoin. Yleisimmät rajaukset ovat:

 • Julkaisuaika: Julkaisun ilmestymisvuosi. Usein voit myös järjestää hakutulokset aikajärjestykseen uusimmasta tai vanhimmasta alkaen.
 • Julkaisukieli: Rajaa hakusi tarvittaessa julkaisukielen mukaan.
 • Julkaisutyyppi: Lehtiartikkeli, kirja-artikkeli, kirja jne. Usein voit myös rajata hakutulokset vain vertaisarvioituihin (scholarly / peer-reviewed) julkaisuihin.
 • Kokoteksti: Julkaisu on kokonaisuudessaan saatavilla sähköisessä muodossa. Tätä rajausta kannattaa käyttää harkiten, sillä se saattaa rajata kirjaston hankkimia aineistoja pois hausta, jotka voivat löytyä tietokannan linkkien kautta.

Tiedonhaun tarkistuslista

Liian vähän hakutuloksia Liikaa hakutuloksia
 • Tarkista hakusanojen kirjoitusasu ja etsi kirjoitusvirheet, varsinkin jos haulla ei löydy yhtään tulosta
 • Tarkista hakusanojen kirjoitusasu
 • Käytä yleisempiä hakusanoja. Hae yläkäsitteellä, esimerkiksi ilmastonsuojelu -> ympäristönsuojelu
 • Käytä tarkempia hakusanoja. Mieti, mitkä sanat kuvaavat aiheesi ydinsisältöä. Hae alakäsitteellä, esimerkiksi jätteet -> pakkausjätteet
 • Tarkista katkaisumerkin käyttö. Tulevatko hakuun mukaan myös sanan taivutusmuodot?
 • Tarkista katkaisumerkin käyttö. Hakusanan liian aikainen katkaisu voi tuoda ylimääräisiä viitteitä
 • Käytä perushakua ja hae kaikista kentistä
 • Käytä tarkennettua hakua ja kohdista haku esimerkiksi otsikoihin
 • Hae vapaasti valituilla sanoilla asiasanojen sijaan
 • Käytä kontrolloituja asiasanoja. Tarkista käytettävät termit tietokannan asiasanastosta 
 • Lisää vaihtoehtoisia hakusanoja, synonyymejä tai lyhenteitä OR-operaattorilla
 • Poista OR-operaattorin yhdistämiä vaihtoehtoisia hakusanoja
 • Poista AND- ja NOT-operaattorit, jotka rajaavat hakutulosta. Etenkin NOT-operaattori voi rajata pois hyviäkin hakutuloksia
 • Käytä AND-operaattoria ottamaan mukaan haluamasi termi ja rajaa epätoivotut termit pois NOT-operaattorilla
 • Poista rajaukset, etenkin kokotekstirajaus
 • Rajaa hakua: kieli, maa, aika, aineistolaji, kokoelma
 • Onko käyttämäsi tietokanta oikea?
 • Onko käyttämäsi tietokanta oikea?

Haun muotoilu Googlessa

Googlekin on tietokanta, ja muiden tietokantojen tapaan se ymmärtää Boolen logiikkaa. Saat Googlessa tarkempia hakutuloksia käyttämällä edellä mainittuja hakutekniikoita, kuten Boolen operaattoreita tai lainausmerkkejä. Huomaa kuitenkin, että NOT-operaattorin sijasta Googlessa käytetään miinusmerkkiä hakusanan edessä sulkemaan epätoivottu hakusana pois, esimerkiksi solar power -wind power. Ota kuitenkin huomioon, että Googlessa hakutuloksiin vaikuttavat aiemmin tekemäsi haut, joten siellä voit helposti tulla suljetuksi itse aiheuttamaasi informaatiokuplaan.

Voit käyttää Googlen tarkennettua hakua hakutulostesi parantamiseen. Löydät tarkennetun haun klikkaamalla sivun alalaidasta Asetukset ja valitsemalla avautuvasta valikosta Tarkennettu haku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkennettu haku tarjoaa eri tavoin käsiteltäville hakusanoille valmiit kentät, jolloin operaattoreita ei tarvitse kirjoittaa itse:

Tarkennettu haku tarjoaa rajausmahdollisuuksia, kuten mahdollisuuden hakea vain tietystä sivustosta, tai mahdollisuuden rajata tuloksia käyttöoikeuksien mukaan.

Oppaasta

Oppaasta

Tämä opas on tarkoitettu Turun AMK:n opiskelijoille ja henkilökunnalle itsenäisen tiedonhankinnan tueksi. Opas on Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssin oppimateriaalia.

Vinkkejä

Kun löydät kiinnostavia julkaisuja, niitä kannattaa käyttää hyväksi uusien hakujen ideoinnissa:

 • Avaa kiinnostavien julkaisujen kuvailutiedot hakutuloksista ja tutustu niihin tarkasti. Miten julkaisun sisältöä on kuvailtu? Esimerkiksi käytetyt asiasanat auttavat sinua keksimään uusia hakusanoja ja voit jatkaa haun laajentamista tai tarkentamista.
 • Tarkista, onko sama kirjoittaja kirjoittanut muutakin aiheeseen liittyvää.
 • Tutustu löytämiesi julkaisujen lähdeluetteloihin. Hyvässä artikkelissa tai muussa julkaisussa käytetyt lähteet voivat olla sinullekin hyödyksi.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä Turun ammattikorkeakoulun kirjastoon  e-lomakkeella  tai s-postilla kirjasto@turkuamk.fi. Tervetuloa myös kampuskirjastoihin, autamme mielellämme!

Oppaan käyttöoikeudet