Siirry pääsisältöön

Turun AMK:n aineistonhallinnan opas: Aineiston kuvailu

Mitä on tutkimusaineiston kuvailu?

Tutkimusaineiston kuvailu on TKI-aineistoa kuvailevien tietojen (metatiedot tai metadata) tuottamista tietyssä määrämuodossa, jonka avulla tutkimusaineistot löytyvät myös hankkeen päätyttyä. Metadatan avulla TKI-aineisto on ymmärrettävää, löydettävää, uudelleenkäytettävää ja koneluettavaa. Metadata kertoo millaista tutkimusaineisto on, mitä sille on tehty ja missä se on. Kuvailevia tietoja ovat mm.

  • Aineistoa kuvaava nimi
  • Aineiston sisällön vapaamuotoinen kuvaus 
  • Keräämiseen liittyvät tiedot, esim. aineiston keräysaika ja keräyspaikka, käytetyt menetelmät, laitteet ja ohjelmistot
  • Aineiston keräämisestä vastaavat tutkijat ja tutkimusryhmä
  • Omistajuus, tallennuspaikka ja käyttöoikeudet

Aineiston kuvailu kannattaa aloittaa samalla kun aineiston keruu alkaa

Tutkimusaineiston kuvailu ja kuvailutietojen käyttöön saattaminen parantavat tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. TKI-aineistot saavat kuvailun yhteydessä yksilöllisen tunnisteen. TKI-aineiston kuvailu mahdollistaa siihen viittaamisen julkaisuissa. 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä aineistonhallinnan asiantuntijoihin sähköpostilla datasupport@turkuamk.fi.

Autamme mielellämme!

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka

Jokaisen ammattikorkeakouluyhteisön jäsenen on noudatettava aineistonhallinnassa tutkimuseettisiä ohjeita sekä huolehdittava luottamuksellisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta lainsäädännön, hyvän tieteellisen käytännön sekä ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ihmistieteellisten tutkimusalojen eettisiä periaatteita: Eettinen Ennakkoarviointi ihmistieteissä.

Tutustu Turun AMK:n Tutkimusetiikka-sivustoon Messissä.

Oppaan käyttöoikeudet

Turun AMK:n aineistonhallinnan oppaan tekemisessä on hyödynnetty soveltuvin osin seuraavia oppaita:

Turun AMK:n aineistonhallinnan oppaan käyttöoikeudet:

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Ei koske kuvia tai videoita, ellei erikseen mainittu.