Siirry pääsisältöön

Turun AMK:n datanhallinnan opas: Datapohjaisen aineiston kuvailu

Ohjeistus tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien avoimuudesta

Mitä on datapohjaisen aineiston kuvailu?

Datapohjaisen aineiston kuvailu on TKI-aineistojen kuvailevien tietoja (metatiedot tai metadata) tuottamista tietyssä standardoidussa muodossa, joka mahdollistaa tutkimusaineistojen löytyvyyden myös hankkeen päätyttyä. Metadatan avulla TKI-aineisto on ymmärrettävää, löydettävää ja mahdollista hyödyntää. Metadata kertoo millaista tutkimusaineisto on, mitä sille on tehty ja missä se on. Kuvailevia tietoja ovat mm.

 • aiineistoa kuvaava nimi
 • aineiston sisällön vapaamuotoinen kuvaus 
 • keräämiseen liittyvä tieto, esim. aineiston keräysaika ja keräyspaikka, käytetyt menetelmät, laitteet ja ohjelmistot
 • aineiston keräämisestä vastaavat tutkijat ja tutkimusryhmä
 • omistajuus, tallennuspaikka ja käyttöoikeudet.

Datan kuvailu kannattaa aloittaa samalla kun aineiston keruu alkaa.

Datapohjaisen aineiston kuvailu ja kuvailutietojen käyttöön saattaminen parantavat tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. TKI-aineistot saavat kuvailun yhteydessä yksilöllisen tunnisteen. TKI-aineiston kuvailu mahdollistaa siihen viittaamisen julkaisuissa. 

Metadatan tallennus Turun AMK:ssa

Turun AMK:ssa tavoitteena on tuottaa datapohjaisten aineistojen metadata suoraan CSC:n ylläpitämään kansalliseen tutkimusaineistojen Etsin-hakupalveluun, jossa se on haettavissa. Alla kaaviokuva prosessista. Kuvan numerointi viittaa seuraaviin vaiheisiin prosessia:

Tutkimusaineiston järjestäminen ja nimeäminen – tutkimusryhmä

 • selkeät tiedostojen ja kansioiden nimet, yleisesti käytettävät tiedostomuodot
 • readme-tiedosto, kuvat ym. käyttöohjeet
 • eheyden ja käyttöoikeuksien varmistaminen (omat/tulevat)
 • anonymisointiin, avoimeen lisensointiin ja embargoon liittyvät pohdinnat

2. IDA-tallennustilan hakeminen – OS-asiantuntija ja tutkimusryhmä

 • tutkimusryhmä antaa IDA-yhteyshenkilölle (=OS-asiantuntija) tiedot IDA-tallennustilasta (esim. käyttöoikeudet halutuille henkilöille)
 • OS-asiantuntija hakee IDA-tallennustilaa tutkimusaineistolle
 • tutkimusryhmän jäsenet hakevat tarvittaessa CSC-tunnuksen  OS-asiantuntija liittää tutkimusryhmän jäsenet IDA-tallennustilaan

3. Tutkimusaineistojen siirto IDA-palveluun – tutkimusryhmä tai OS-asiantuntija

 • tutkimusryhmä tai OS-asiantuntija siirtää tiedostot tallennustilaan, tarvittaessa järjestelee tiedostot lopulliseen julkaistavaan hakemistorakenteeseen ja lopuksi jäädyttää tiedostot IDA-palvelussa

4. Metatiedon tallennus oman organisaation alustalle – tutkimusryhmä ja OS-asiantuntija

 • tutkimusryhmä työstää tutkimusaineiston metatiedot ammattikorkeakoulun käytössä olevalle alustalle yhteistyössä OS-asiantuntijan kanssa

5. Metatiedon tallennus Qvain-palveluun – OS-asiantuntija

 • OS-asiantuntija huolehtii tutkimusaineiston metatiedot Qvain-palveluun

6. Metatietojen tarkistus Qvain-palvelussa – tutkimusryhmä ja OS-asiantuntija

 • metatiedot tarkistetaan ja muokataan yhdessä
 • metatietoon liitetään IDA-palveluun tallennettu data

7. Metatiedon julkaisu Etsin-hakupalveluun – OS-asiantuntija

 • tarvittaessa metatietoja lisätään ja muokataan myös tutkimusaineiston julkaisemisen jälkeen

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä datanhallinnan asiantuntijoihin sähköpostilla openscience@turkuamk.fi.

Autamme mielellämme!

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka

Jokaisen ammattikorkeakouluyhteisön jäsenen on noudatettava aineistonhallinnassa tutkimuseettisiä ohjeita sekä huolehdittava luottamuksellisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta lainsäädännön, hyvän tieteellisen käytännön sekä ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ihmistieteellisten tutkimusalojen eettisiä periaatteita: Eettinen Ennakkoarviointi ihmistieteissä.

Tutustu Turun AMK:n Tutkimusetiikka-sivustoon Messissä.

Oppaan käyttöoikeudet

Turun AMK:n datanhallinnan oppaan tekemisessä on hyödynnetty soveltuvin osin seuraavia oppaita:

Turun AMK:n datanhallinnan oppaan käyttöoikeudet:

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.