Siirry pääsisältöön

Turun AMK:n aineistonhallinnan opas: Aineiston avaaminen

Mitä avaaminen tarkoittaa?

Tutkimusaineistojen avaaminen tarkoittaa, että ne tarjotaan myös muiden käytettäväksi.

 • Vain anonyymeja aineistoja voi avata.
 • Avaaminen ei saa olla ristiriidassa lainsäädännön, tietosuojan, tutkimusetiikan tai sopimusten kanssa.
 • Aineiston säilytystavoista ja mahdollisesta avaamisesta on informoitava tutkittavia.
 • Aineiston voi avata vain osittain.
 • Aineiston voi avata embargollisena (avataan tietyn ajan jälkeen).
 • Aineistoa avattaessa on huomioitava, että ei avata ammattikorkeakoululle kriittistä tai arvokasta aineistoa, ei ainakaan arvioimatta mahdollisen avoimuuden tuottamaa lisäarvoa.

Aineistojen jatkokäytön edistämiseksi avattavien aineistojen tulisi olla FAIR-periaatteiden mukaisia. FAIR-periaatteita noudattava tutkimusaineisto on löydettävää (Findable), saavutettavaa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleenkäytettävää (Reusable):

Kuvalähde: SangyaPundir, CC BY-SA 4.0

Miksi avata?

Julkisen rahoituksen kautta tuotettujen tutkimusaineistojen tulisi olla ”As open as possible, as closed as necessary”, kuten EU-komissio asian ilmaisee.

Rahoittaja voi vaatia rahoitusehdoissaan tutkimusaineiston avaamista tai saattamista yleisesti uudelleenkäytettäväksi, mutta pätevillä perusteluilla avaamatta jättäminen on mahdollista.

Osa tutkimuslehdistä on ryhtynyt vaatimaan tutkimusartikkelin pohjana olevan tutkimusaineiston tallentamista artikkelin yhteyteen.

Aineistojen avaamisesta on monenlaista hyötyä, sillä niiden avaaminen jatkokäyttöön:

 • Tuo tekijälle näkyvyyttä ja on osa meritoitumista
 • Lisää tutkimuksen laatua, läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta
 • Voi auttaa rahoituksen saamisessa
 • Nopeuttaa tutkimusta ja vähentää päällekkäistä työtä
 • Mahdollistaa uusia käyttötapoja
 • Lisää kaupallisia innovaatioita
 • Edistää demokratiaa

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä aineistonhallinnan asiantuntijoihin sähköpostilla datasupport@turkuamk.fi.

Autamme mielellämme!

Oppaan käyttöoikeudet

Turun AMK:n aineistonhallinnan oppaan tekemisessä on hyödynnetty soveltuvin osin seuraavia oppaita:

Turun AMK:n aineistonhallinnan oppaan käyttöoikeudet:

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Ei koske kuvia tai videoita, ellei erikseen mainittu.