Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Turun AMK:n datanhallinnan opas: Datapohjaisen aineiston avaaminen

Ohjeistus tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien avoimuudesta

Mitä avaaminen tarkoittaa?

Datapohjaisten aineistojen avaaminen tarkoittaa, että ne tarjotaan myös muiden käytettäväksi.

 • Vain anonyymeja aineistoja voi avata.
 • Avaaminen ei saa olla ristiriidassa lainsäädännön, tietosuojan, tutkimusetiikan tai sopimusten kanssa.
 • Aineiston säilytystavoista ja mahdollisesta avaamisesta on informoitava tutkittavia.
 • Aineiston voi avata myös osittain.
 • Aineiston voi avata embargollisena (avataan tietyn ajan jälkeen).
 • Aineistoa avattaessa on myös huomioitava, että ei avata ammattikorkeakoululle kriittistä tai arvokasta aineistoa, ei ainakaan arvioimatta mahdollisen avoimuuden tuottamaa lisäarvoa.

Aineistojen jatkokäytön edistämiseksi avattavien aineistojen tulisi olla FAIR-periaatteiden mukaisia. FAIR-periaatteita noudattava tutkimusaineisto on löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimiva (Interoperable) ja uudelleenkäytettävissä (Re-usable):

Miksi avata?

Julkisen rahoituksen kautta tuotettujen tutkimusaineistojen tulisi olla ”As open as possible, as closed as necessary”, kuten EU-komiaaion asian ilmaisee.

Rahoittaja voi vaatia rahoitusehdoissaan tutkimusaineiston avaamista tai saattamista yleisesti hyödynnettäviksi, mutta pätevillä perusteluilla avaamatta jättäminen on mahdollista.

Osa tutkimuslehdistä on ryhtynyt vaatimaan tutkimusartikkelin pohjana olevan tutkimusaineiston tallentamista artikkelin yhteyteen.

Datapohjaisten aineistojen avaamisesta on monenlaista hyötyä, sillä niiden avaaminen jatkokäyttöön

 • tuo tekijälle näkyvyyttä ja on osa meritoitumista
 • lisää tutkimuksen laatua, läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta
 • voi auttaa rahoituksen saamisessa
 • nopeuttaa tutkimusta ja vähentää päällekkäistä työtä
 • mahdollistaa uusia käyttötapoja
 • lisää kaupallisia innovaatioita
 • edistää demokratiaa.

Oppaasta

Tämä on Turun ammattikorkeakoulun datanhallinnan opas. Datanhallinnan infraa uudistetaan vuoden 2022 aikana. Opasta päivitetään uusien tietojärjestelmien ja prosessien käyttöönoton yhteydessä.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä datanhallinnan asiantuntijoihin sähköpostilla openscience@turkuamk.fi.

Autamme mielellämme!

Oppaan käyttöoikeudet

Turun AMK:n datanhallinnan oppaan tekemisessä on hyödynnetty soveltuvin osin seuraavia oppaita:

Turun AMK:n datanhallinnan oppaan käyttöoikeudet:

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.