Siirry pääsisältöön

Artikkelien hakuopas: Artikkelien viitetietojen lukeminen

Viitetietojen lukeminen

Viitetiedot kertovat artikkelin nimen ja tekijät sekä sen, missä julkaisussa ja milloin artikkeli on julkaistu ja mitkä ovat artikkelin sivunumerot. Tarvitset viitetietoja tehdessäsi opinnäytetyötä tai muuta kirjallista työtä, jossa viitataan lähteisiin. Viitetietojen avulla saat tehtyä tekstin sisäiset lähdeviitteet sekä lähdeluettelon.

Viitetietoja on tärkeää osata lukea, jotta löydät viittaamiseen tarvittavat tiedot. Lisäksi viitetiedot yksilöivät artikkelin niin, että niiden avulla lukija pystyy etsimään aineiston esimerkiksi kirjastosta.

Huomaa viitetietojen ero tietokannoissa oleviin saatavuustietoihin, jotka kertovat mistä kirjastosta tai tietokannasta aineisto on saatavilla.

Artikkeleiden viitetiedoissa esiintyy usein seuraavia termejä:

  • Tekijät (authors): Tekijän tai tekijöiden nimet. Tekijöiden nimet voidaan merkitä eri tavoin eri viittaustyyleissä, esim. sukunimi, etunimien alkukirjaimet. Viitteissä joskus esiintyvä termi et al. tarkoittaa, että tekijöitä on myös muita kuin ne, jotka viitteessä on mainittu. Artikkeleita voidaan julkaista lehtien lisäksi kokoomateoksissa. Kokoomateos on toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista tai luvuista koostuva teos.
  • Lehden nimi (journal, magazine, publication): Artikkelin julkaisseen lehden nimi.
  • Artikkelin nimi tai nimeke (title): Yksittäisen artikkelin otsikko. Lehti tai kokoomateos koostuu yksittäisistä artikkeleista. Huomaa siis ero artikkelin nimessä ja artikkelin julkaisseen lehden tai kokoomateoksen nimessä.
  • Lehden vuosikerta (volume, volyymi, vol., vsk.): Tyypillisesti vuoden aikana ilmestyneet numerot. Vuosikerran järjestysnumero kertoo yleensä, montako vuotta lehti on ilmestynyt. Esimerkiksi vuonna 2010 aloittaneen lehden vuonna 2017 ilmestyneet numerot kuuluisivat seitsemänteen vuosikertaan. Vuosikerrat eivät kuitenkaan aina noudata kalenterivuotta, ja joissain lehdissä yhden kalenterivuoden aikana saattaa ilmestyä useita vuosikertoja.
  • Lehden numero (issue, number, no., nro): Lehden järjestysnumero vuosikerran sisällä. Voidaan ilmaista myös sulkeissa vuosikerran jälkeen, esim. Vol. 17 (42).  
  • Sivunumerot (p., pp., s., ss.): Artikkelin sivunumerot lehden numeron sisällä artikkelin ensimmäisestä sivusta viimeiseen sivuun, esim. pp. 133 - 137. Lehtien sivunumerointi voi jatkua numerosta toiseen vuosikerran ajan.

Tarkista omalta opinnäytetyön ohjaajaltasi viittauskäytännöt ja koulutuksessasi käytettävä viittaustyyli, joka määrittelee, missä muodossa lähteen julkaisutiedot lähdeluettelossa ja tekstiviitteissä esitetään!

Esimerkkejä viitetietojen lukemisesta

Viitetiedot voivat näyttää erilaisilta riippuen tietokannasta, esimerkiksi käytetyt lyhenteet vaihtelevat. Tässä joitakin esimerkkejä siitä, miten viitetiedot on ilmaistu eri tietokannoissa:

EBSCOhost-tietokannoissa:

Julkaisussa Journal of Educational Technology & Society, 2018, 21. vuosikerta, numero 3, sivut 159–173.

Medic-tietokannassa:

Julkaisussa Finnish Journal of eHealth and eWelfare, vuosi 2017, 9. vuosikerta, numero 2-3, sivut 217–231.

 

Finnan ulkomaisten artikkelien haussa lehden numero on ilmoitettu sulkeissa vuosikerran jälkeen:

Julkaisussa Research Policy, kesäkuu 2016, 45. vuosikerta, numero 5, sivut 987–998.

Viitetietojen hakeminen tietokannasta

Useat tietokannat tarjoavat artikkeleille valmiit viitetiedot. Viite-toiminto löytyy artikkelin tietojen yhteydestä, usein ”Cite -painikkeen alta ja tarjolla on erilaisia viittaustyylejä. 

Esimerkkinä Sage journals -tietokanta, jossa artikkelin viitetiedot löytyvät sivupalkista. 

 

 

Avautuvassa ikkunassa on mahdollista valita useiden eri viittaustyylien mukainen valmis viite, jonka voi kopioida edelleen leikepöydälle. 

 

 

 

Oppaasta

Oppaasta

Tässä oppaassa kerrotaan, mistä löydät artikkeleita ja miten saat käyttöösi Turun AMK:n kirjaston hankkimat kotimaiset ja ulkomaiset artikkelit.

E-aineistojen käyttöoikeudet

Turun AMK:n opiskelijoilla ja henkilökunnalla on oikeus käyttää AMK:lle hankittuja e-aineistoja opiskelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa sekä velvollisuus noudattaa aineistojen käyttöehtoja. Käyttöehdoissa määritellään mm. aineistojen tulostamiseen, tallentamiseen, esittämiseen ja jakeluun liittyvät ehdot. Aineistokohtaiset käyttöoikeudet saat klikkaamalla   -painiketta.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä Turun ammattikorkeakoulun kirjastoon  e-lomakkeella  tai s-postilla kirjasto@turkuamk.fi. Tervetuloa myös kampuskirjastoihin, autamme mielellämme!

Oppaan käyttöoikeudet

Creative Commons -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Ei koske kuvia tai videoita, ellei erikseen mainittu.