Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

RefWorks-opas: Viittaustyylien muokkaus

Viittaustyylien muokkaus

Mikä on Output Style Editor?

Output Style Editorilla voit luoda viittaustyylejä joko luomalla kokonaan uuden tyylin tai muokkaamalla jotain jo olemassa olevaa tyyliä.

Viittaustyylissä (Output Style) voi käyttää erilaisia tekstiviitteiden ja ala- tai loppuviittausten (in-text citations, notes (footnote or endnote)) ja lähdeluettelon (bibliography) yhdistelmiä. 

Kaikille tyyleille on kaksi pääosiota:

  • Asetukset (The Settings):  Asetukset ovat erikseen viiteluettelolle tai bibliografialle (Bibliography), tekstiviitteille (In-Text Citations) ja ala- tai loppuviitteille (Notes) . Asetuksilla määritellään välilyönnit (spacing), otsikot, lajittelujärjestys jne.

  • Ulkoasumäärittelyt eri viittaustyypeille (The Reference Type definitions):  Kaikille kolmelle viittaustyypille (Bibliography, In-Text Citations and Notes) voidaan määritellä käytettävät kentät, kenttien järjestys, välimerkitys, välilyönnit, tekstin ominaispiirteet jne. eri tyyppisille aineistoille (kirja, lehti, web-sivu, väitöskirja jne.).

Olemassaolevan viittaustyylin muokkaus

Voit muokata olemassa olevaa viittaustyyliä valitsemalla Bibliography > Output Style Editor:

  1. Etsi muokattava tyyli Style-alasvetovalikosta näytön yläosasta. Huom. Voit katsoa tyylien muotoiluja ja esimerkkiviitteitä klikkaamalla näytön alaosassa olevaa View - painiketta.
  2. Löydettyäsi muokattavan tyylin, nimeä se uudelleen kirjoittamalla tyylin nimi Name-laatikkoon.
  3. Voit myös linkata esim. Ohjeita kirjoittajille -sivun Link-laatikkoon.
  4. Kirjoita Comments-laatikkoon mahdolliset kommenttisi (ilman rivivaihtoja).
  5. Valitse Citation Type -valikosta viitetyyppi.
  6. Klikkaa Save As - painiketta. Uusi tyyli näkyy nyt Style - pudotusvalikossa punaisella ja vain henkilökohtaisella tililläsi.
  7. Klikkaa Edit - painiketta aloittaaksesi muokkamisen.

Lähdeluettelon muokkaus

Lähdeluettelon yleisiä asetuksia voit muokata Bibliography-välilehdellä Bibliography Settings-kohdasta. Voit määritellä esimerkiksi missä järjestyksessä (aakkosjärjestys, mainitsemisjärjestys) lähdeviitteet tulevat lähdeluetteloon. Voit myös tehdä ulkoasuun liittyviä muutoksia, kuten rivivälit ja viitteen sisennykset.

Tarkempia viitekohtaisia muutoksia voit tehdä kohdassa Reference types. Muutokset on tehtävä jokaiselle viitetyypille (Reference Type) erikseen, esimerkiksi kirja (book edited, book section, book whole), lehtiartikkeli (journal article, journal electronic), generic.

Output Field Order -laatikossa voit määritellä mitä tietoja sisällytät lähdeluettelon lähdeviitteisiin, esimerkiksi tekijä, julkaisuvuosi, otsikko, kustantaja, DOI. Siirtele tarvittavia tai poistettavia tietoja vihreillä nuolilla Fields for this type ja Output Field Order -laatikoiden välillä. Voit myös muuttaa tietojen järjestystä Output Field Order -laatikossa vihreillä ylös-alas liikkuvilla nuolilla.

Output Field Order -laatikosta voit valita muokattavan kentän, esimerkiksi Author. Tämän jälkeen pystyt yksityiskohtaisemmin muokkaamaan ko. kentän tietojen esitystapaa Field Settings -laatikossa. Esimerkiksi tekijän kohdalla voit määritellä kuinka monta tekijää lähdeluettelossa mainitaan.

Tekstin sisäisen viitteen muokkaus

Tekstin sisäisen viitteen yleisiä asetuksia voit muokata In-Text Citation -välilehdellä kohdasta Citation Settings. Voit määritellä esimerkiksi missä järjestyksessä lähdeviitteesi ovat (tekijän mukainen aakkosjärjestys, julkaisuvuoden mukaan nouseva tai laskeva järjestys). Vot myös tehdä ulkoasun muutoksia lähdeviitteisiin, kuten kursiivi.

Output Field Order -laatikossa voit määritellä mitä tietoja sisällytät tekstin sisäiseen viitteeseen, esimerkiksi tekijä ja julkaisuvuosi. Siirtele tarvittavia tai poistettavia tietoja vihreillä nuolilla Fields for this type ja Output Field Order -laatikoiden välillä. Voit myös muuttaa tietojen järjestystä Output Field Order -laatikossa vihreillä ylös-alas liikkuvilla nuolilla.

Output Field Order -laatikosta voit valita muokattavan kentän, esimerkiksi Author. Tämän jälkeen pystyt yksityiskohtaisemmin muokkaamaan ko. kentän tietojen esitystapaa Field Settings -laatikossa. Esimerkiksi tekijän kohdalla voit määritellä kuinka monta tekijää tekstin sisäisessä viitteessä mainitaan.

Oppaasta

Tämä opas ohjaa sinua käyttämään Turun ammattikorkeakoulun RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaa.

HUOM! Opasta ei enää päivitetä.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä Turun ammattikorkeakoulun kirjastoon  e-lomakkeella  tai s-postilla kirjasto@turkuamk.fi. Tervetuloa myös kampuskirjastoihin, autamme mielellämme!