Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta Turun AMK:ssa - aineistonhallinnan opas: TKI-aineistot ja aineistonhallinta

Mitä TKI-tutkimusaineistot ovat?

Tutkimusaineistonhallinnan toimintaperiaatteet Turun ammattikorkeakoulussa (PDF) laadittiin ja hyväksyttiin alkuvuonna 2018. Toimintaperiaatteiden tarkoituksena on kuvata ne toimet ja näkökulmat, jotka liittyvät ammattikorkeakouluympäristössä syntyvien aineistojen hallitsemisen läpi niiden koko elinkaaren.

Tutkimusaineisto on määritelty kansallisella tasolla mm. seuraavasti:

Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan niitä resursseja, joita tutkija tuottaa tai joita hän käyttää tutkimusprosessin aikana. Tutkimusaineistot voivat olla aineellisia tai aineettomia. Jotta aineisto olisi tutkimukseen kelpaavaa, siihen täytyy liittyä tietoja ainakin sen alkuperästä. Esimerkiksi datan liitteeksi tarvitaan kuvailevaa ja teknistä tietoa siitä mitä informaatiota se sisältää. Siksi tutkimusdataan liittyy paljon tietoa siitä, miten se on rakenteistettu ja koodattu, miten se on syntynyt ja miten sitä on käsitelty. Nämä tiedot on aina syytä tallentaa esimerkiksi metatietoihin, koodikirjoihin ja/tai muuhun dokumentaatioon. Yhdessä datan kanssa tästä kokonaisuudesta muodostuu tutkimusaineisto.
 
Tyypillisiä aineistoja ovat esim.
- kysely- ja haastatteluaineistot
- erilaiset mittaus- ja havainnointiaineistot
- video-, kuva-, ääni- ja tekstiaineistot.
 
Turun ammattikorkeakoulu pyrkii tallentamaan valikoiden myös opinnäytetöiden tausta-aineistoja varmistaakseen yhteisössä tehdyn TKI-työn tulokset mahdollisimman kattavasti.

Aineistonhallinnan hyödyt

TKI-aineiston tulee olla asianmukaisesti hallittua. Aineiston avaaminen on tästä näkökulmasta vain yksi hyvän aineistonhallinnan mahdollisista lopputuloksista. Samoin henkilötietojen käsittelyyn liittyvän lakisääteisen tietosuojan toteutuminen on pitkälti aineistonhallinnallinen haaste.

Hyvällä aineistonhallinnalla varmistetaan tutkimusaineiston säilyvyys, löytyvyys, saavutettavuus, ymmärrettävyys ja uudelleenkäytettävyys. Tästä on hyötyä sekä tutkijalle, organisaatiolle, tieteelle, rahoittajalle että koko yhteiskunnalle.

 • Tutkija löytää omat aineistonsa.
 • Aineiston avaaminen tuo tutkijalle enemmän näkyvyyttä, lisää viitauksia ja on osa meritoitumista.
 • Organisaatioissa tiedetään, millaisia aineistoja hankkeissa on kerätty ja miten ne saa käyttöön.
 • TKI:n vaikuttavuus ja näkyvyys parantuvat.
 • Aineistonhallinta mahdollistaa toistettavuuden -> luotettavuus, läpinäkyvyys.
 • Aineistonhallinta ja avaaminen nopeuttavat tutkimusta ja vähentävät päällekkäistä työtä.
 • Aineistonhallinta mahdollistaa esim. pitkittäistutkimukset.
 • Rahoittajan on helpompi seurata ja kohdentaa resurssien käyttöä.
 • Aineistojen avaaminen edistää innovaatioiden syntymistä.

Tutkimusdatan hallinnan kymmenen käskyä

 1. Arvosta dataasi ja näytä se muille.
 2. Jaa datasi verkossa pysyvän tunnisteen kera.
 3. Huomioi datan jatkokäyttö jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa.
 4. Julkaise menetelmäsi.
 5. Viittaa dataasi julkaisuissasi.
 6. Julkaise koodisi (myös ne pätkät).
 7. Kerro, miten viitata ja käyttää dataasi.
 8. Hyödynnä datanhallinnan palveluja.
 9. Palkitse muita datan avaamisesta.
 10. Edistä datalähtöistä tutkimusta.

2015, OKM, ATT 2014–2017 -hanke www.avointiede.fi, lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Ohjeita ja työkaluja aineistonhallintaan

Turun ammattikorkeakoulu suosittelee aineistonhallintasuunnitelman tekemistä kaikille hankkeille. Jos hankkeessa käsitellään huomattavia määriä dataa, henkilötietoja ja/tai muita aineistoja aineistonhallintasuunnitelman laatimiseen suositellaan erinomaista työkalua DMPTuuli, jonka Turun AMK:n pääkäyttäjään saa yhteyden koko organisaation yhteisestä avoimen TKI-toiminnan helpdeskistä osoitteessa openscience@turkuamk.fi.

Aineistonhallinnan paras kansallisen tason opas on puolestaan Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirja.

 

 

Ota yhteyttä

Kaipaatko tukea aineistonhallintaan tai avoimeen julkaisemiseen?

Ota yhteyttä sähköpostitse openscience@turkuamk.fi

Avoin tiede ammattikorkeakouluissa

Avoimuuden edistäminen tutkijoiden ja yritysten välillä

Tutkijanäkökulmia avoimen tieteen hyödyistä