Skip to main content

Avoin TKI-toiminta Turun AMK:ssa - aineistonhallinnan opas: Oppaan tekijät ja käyttölisenssi

CC-lisenssi

Creative Commons -lisenssi
Avoin TKI-toiminta Turun ammattikorkeakoulussa - aineistonhallinnan opas, jonka tekijä on Turun ammattikorkeakoulu, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Oppaan tausta

Tämä opas on perustuu ammattikorkeakoulujen "Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä" -hankkeessa laadittuun oppaaseen.

Hanketta hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja toteutukseen osallistuivat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanke toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoituksella.

Hankkeessa laaditun oppaan sisällön suunnitteluun ovat osallistuneet:

  • Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Jaana Latvanen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Päivi Ervast, Lapin ammattikorkeakoulu
  • Anne Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulu
  • Susanna Näreaho, Metropolia ammattikorkeakoulu
  • Eero Pekkarinen, Lapin ammattikorkeakoulu
  • Riitta Rissanen, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry
  • Annamari Turunen, Itä-Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu
  • Juha Viitasaari, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry.

Hankeasiantuntijat Krista Holopainen, Anttoni Lehto ja Johanna Saarinen ovat muokanneet opasta Turun ammattikorkeakoulun käytänteisiin soveltuvaksi.