Skip to main content

Johdatus tiedonhankintaan -opas: Tiedonhaun suunnittelu

Tiedontarpeen määrittely ja aiheen jäsentäminen

Tiedonhankintaprosessi lähtee liikkeelle tehtävästä tai ongelmasta, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan tietoa. Pohdi aluksi, millaista tietoa etsit ja mitä jo tiedät aiheesta. Voit tutustua aihepiiriin etsimällä yleistajuista tietoa aiheesta esimerkiksi sanomalehdistä. Voit hyödyntää myös aiheestasi tehtyjä opinnäytetöitä.

Jäsennä aiheesi käsitteiksi miellekartan tai käsitekartan avulla, jota voit täydentää tiedonhankinnan edetessä. Mieti, mitä kaikkea aiheeseesi liittyy, onko aiheesi osa jotakin suurempaa kokonaisuutta tai mitä pienempiä osa-alueita aiheessasi voisi olla. Aiheen huolellinen jäsentäminen tiedonhaun alkuvaiheessa helpottaa ja nopeuttaa tiedon löytymistä.

Kuva: Robyn Jay (CC BY-SA 2.0)

Hakusanat

Tiedonhaun yksi tärkeimpiä vaiheita on hakusanojen ideointi, sillä hakusanat ratkaisevat haun onnistumisen. Hakusanat voivat olla vapaasti valittuja sanoja tai asiasanastoissa määriteltyjä asiasanoja.

Hakusanoja miettiessä kannattaa kiinnittää erityistä huomota synonyymeihin ja aihetta laajemmin/suppeammin kuvaaviin sanoihin, käsitteisiin ja lyhenteisiin. Monelle käsitteelle on vakiintunut käyttöön jokin lyhenne, esim. human resource management - HRM. Tiedonhaussa kannattaa kokeilla molempia. Erilaisia hakusanoja kokeilemalla ja yhdistelemällä tiedonhakua on helppo laajentaa tai rajata ja tällä tavalla saada kuva siitä, mitä tutkimusaiheesta on aikaisemmin kirjoitettu.

Englanninkielisten hakusanojen ideointi

Kansainvälisissä tietokannoissa hakukieli on yleensä englanti. Voit ideoida vieraskielisiä hakusanoja esimerkiksi MOT Online -sanakirjojen avulla. Vinkkejä MOT Online -sanakirjojen käyttöön löydät i-painikkeesta.

Asiasanasto on tiedonhaun apuväline, joka auttaa tiedonhakijaa ja tiedontallentajaa käyttämään yhteistä kieltä. Asiasanoilla kuvataan kirjojen ja artikkelien sisältöä. Asiasanastoissa selitetään usein myös hakutermien väliset suhteet. 

Asiasanastoista löydätkin termille synonyymejä sekä suppeampia tai laajempia termejä. Yleisin Suomessa käytetty asiasanasto on Yleinen suomalainen asiasanasto (YSA). Yleisten asiasanastojen lisäksi on olemassa erikoisalojen asiasanastoja, joita voit selailla esimerkiksi Fintossa. Lisäksi alakohtaisissa tietokannoissa voi olla omat asiasanastonsa (subject terms, headings, thesaurus).

Sanahaku on Turun AMK:n Finnassa oletushakuna. Sanahaussa haku kohdistuu kaikkiin julkaisun tietoihin (nimeke, tekijä, asiasanat jne.).

Asiasanahaku kohdistuu vain julkaisun asiasanoihin. Rajaa haku asiasanoihin Turun AMK:n Finnan tarkennetussa haussa valitsemalla pudotusvalikosta Aihe.

Turun AMK:n Finnassa näet kirjan kuvailuun käytetyt asiasanat klikkaamalla kirjan tiedoissa Näytä kaikki tiedot -linkkiä  Asiasanat näet Aiheet-kohdasta. Asiasanat toimivat Finnassa myös linkkeinä saman aihepiirin muihin teoksiin.

Loading ...

Oppaasta

Tämä opas on tarkoitettu Turun AMK:n opiskelijoille ja henkilökunnalle itsenäisen tiedonhankinnan tueksi. Opas on Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssin oppimateriaalia.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä Turun ammattikorkeakoulun kirjastoon  e-lomakkeella  tai s-postilla kirjasto@turkuamk.fi. Tervetuloa myös kampuskirjastoihin, autamme mielellämme!