Skip to main content

Avoin julkaiseminen - Open access: Etusivu

Oppaasta

Tämä opas sisältää Turun AMK:n ohjeet avoimesta julkaisemisesta. Oppaasta löydät vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä avoin julkaiseminen tarkoittaa?
 • Miten julkaistaan avoimesti?
 • Mikä on Turun AMK:n suositus avoimeen julkaisemiseen?
 • Miten ilmoitan julkaisuni OKM-raportointia varten?
 • Miten tutkimuksen ja julkaisujen näkyvyyttä voi edistää?

Tavoitteena avoin tiede ja tutkimus

 

 

OKM:n Avoin tiede ja tutkimus -hanke edistää avoimen tieteen käytänteitä. Avoin tiede on Suomen tiedepolitiikan kärki, jota tulee edistää kaikin keinoin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että Suomi tulee olemaan johtavia maita avoimessa tieteessä ja tutkimuksessa vuoteen 2017 mennessä. Tavoitteena on kaikkien tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus 2020 mennessä.

Avoin tiede ja tutkimus pyrkii siihen, että tutkimustulokset, tutkimusdata ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät olisivat tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tavoitteena on lisätä tutkimuksen laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä.

Mitä on avoin julkaiseminen?

Avoin julkaiseminen (Open access) tarkoittaa mahdollisuutta lukea ja linkittää julkaisuja kokotekstinä niin, että ne ovat sekä korkeakouluyhteisön ja kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä verkossa.

Avoin julkaiseminen on osa avointa tiedettä (open science), joka sisältää koko tutkimusprosessin avoimuuden tutkimussuunnitelmasta tutkimusdataan ja tutkimustuotoksiin, joita ovat mm. julkaisut.

Open access -periaatteet määriteltiin ensimmäisen kerran v. 2002, lue Budapest Open Access Initiative.

Kuva:  Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Avoimen julkaisemisen hyödyt

Avoin julkaiseminen hyödyttää tutkijaa ja tutkimusyhteisöjä, koska

 • tutkimuksen näkyvyys ja vaikuttavuus kasvaa (viittausten määrät)
 • tutkimusyhteistyön ja -vuorovaikutuksen mahdollisuudet lisääntyvät
 • TKI-toiminnan tulosten avoin saatavuus lisääntyy
 • se mahdollistaa yritysten innovaatiotoimintaa
 • rahoituksen vaikuttavuus lisääntyy
 • se edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa
 • julkaisun rinnakkaistallenne on helppo linkittää esim. tutkijan omille kotisivuille tai opiskelijoille tai jakaa yhteisömedioissa
 • rinnakkaistallentaminen mahdollistaa julkaisun pysyvän säilytyksen ja saatavuuden.

Muistathan, että tekijänoikeudet pysyvät rinnakkaistallentamisessa kirjoittajalla, eivätkä siirry julkaisuarkistolle.

Open access - myth vs. fact

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä avoimen julkaisemisen asiantuntijoihin sähköpostilla openscience@turkuamk.fi.

Autamme mielellämme!

Oppaan käyttöoikeudet

Avoin julkaiseminen - Open Access -opas:

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.