Skip to main content

Artikkelien hakuopas: Artikkelien viitetietojen lukeminen

Viitetietojen lukeminen

Tarvitset viitetietoja tehdessäsi opinnäytetyötä tai muuta kirjallista työtä, jossa viitataan lähteisiin. Lähdeviitteet ja lähdeluettelo muodostetaan viitetiedoista. Viitetietoja onkin tärkeää osata lukea, jotta löydät viittaamiseen tarvittavat tiedot. Tarkista omalta opinnäytetyön ohjaajaltasi viittauskäytännöt ja mitä viittaustyyliä koulutusohjelmassasi käytetään.

Viitetiedot kertovat artikkelin nimen ja tekijät sekä sen, missä julkaisussa ja milloin artikkeli on julkaistu. Ne yksilöivät artikkelin niin, että niiden avulla lukija pystyy etsimään aineiston esimerkiksi kirjastosta. Huomaa ero saatavuustietoihin, jotka kertovat esimerkiksi kirjastotietokannassa, mistä kirjastosta tai tietokannasta aineisto on saatavilla.

  • Lehden vuosikerta (volume, volyymi, vsk., vol.): Tyypillisesti vuoden aikana ilmestyneet numerot. Vuosikerran järjestysnumero kertoo yleensä, montako vuotta lehti on ilmestynyt. Esimerkiksi vuonna 2010 aloittaneen lehden vuonna 2017 ilmestyneet numerot kuuluisivat seitsemänteen vuosikertaan.
  • Lehden numero (issue, no.): Lehden järjestysnumero vuosikerran sisällä. Voidaan ilmaista myös sulkeissa vuosikerran jälkeen.
  • Sivunumerot (s., ss., p., pp.): Artikkelin sivunumerot lehden numeron sisällä. Lehtien sivunumerointi jatkuu usein numerosta toiseen vuosikerran ajan.

Esimerkkejä viitetietojen lukemisesta

Viitetiedot voivat näyttää erilaisilta riippuen tietokannasta, esimerkiksi käytetyt lyhenteet vaihtelevat. Tässä joitakin esimerkkejä siitä, miten viitetiedot on ilmaistu eri tietokannoissa:

EBSCOhost-tietokannoissa:

Julkaisussa Journal of Educational Technology & Society, 2018, 21. vuosikerta, numero 3, sivut 159–173.

 

Medic-tietokannassa:

Julkaisussa Finnish Journal of eHealth and eWelfare, vuosi 2017, 9. vuosikerta, numero 2-3, sivut 217–231.

 

Finnan ulkomaisten artikkelien haussa lehden numero on ilmoitettu sulkeissa vuosikerran jälkeen:

Julkaisussa Research Policy, kesäkuu 2016, 45. vuosikerta, numero 5, sivut 987–998.

Oppaasta

Tässä oppaassa kerrotaan, mistä löydät artikkeleita ja miten saat käyttöösi Turun AMK:n kirjaston hankkimat kotimaiset ja ulkomaiset artikkelit.

E-aineistojen käyttöoikeudet

Turun AMK:n opiskelijoilla ja henkilökunnalla on oikeus käyttää AMK:lle hankittuja e-aineistoja opiskelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa sekä velvollisuus noudattaa aineistojen käyttöehtoja. Käyttöehdoissa määritellään mm. aineistojen tulostamiseen, tallentamiseen, esittämiseen ja jakeluun liittyvät ehdot. Aineistokohtaiset käyttöoikeudet saat klikkaamalla   -painiketta.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä Turun ammattikorkeakoulun kirjastoon  e-lomakkeella  tai s-postilla kirjasto@turkuamk.fi. Tervetuloa myös kampuskirjastoihin, autamme mielellämme!