Skip to main content

Avoin TKI-toiminta Turun AMK:ssa - aineistonhallinnan opas: TKI-aineistot ja aineistonhallinta

Mitä TKI-tutkimusaineistot ovat?

Datanhallinnan opas (ATT-hanke) määrittelee tutkimusaineiston seuraavasti:

"Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan niitä resursseja, joita tutkija tuottaa tai joita hän käyttää tutkimusprosessin aikana. Tutkimusaineistot voivat olla aineellisia tai aineettomia. Jotta aineisto olisi tutkimukseen kelpaavaa, siihen täytyy liittyä tietoja ainakin sen alkuperästä. Esimerkiksi datan liitteeksi tarvitaan kuvailevaa ja teknistä tietoa siitä mitä informaatiota se sisältää. Siksi tutkimusdataan liittyy paljon tietoa siitä, miten se on rakenteistettu ja koodattu, miten se on syntynyt ja miten sitä on käsitelty. Nämä tiedot on aina syytä tallentaa esimerkiksi metatietoihin, koodikirjoihin ja/tai muuhun dokumentaatioon. Yhdessä datan kanssa tästä kokonaisuudesta muodostuu tutkimusaineisto."
 
Tyypillisiä aineistoja ovat
- kysely- ja haastatteluaineistot
- erilaiset mittaus- ja havainnointiaineistot
- video-, kuva-, ääni- ja tekstiaineistot.

Aineistonhallinnan hyödyt

Tutkimusaineisto on altis monenlaisille vaaroille aina inhimillisistä erehdyksistä luonnonkatastrofeihin.

Hyvällä aineistonhallinnalla varmistetaan tutkimusaineiston säilyvyys, löytyvyys, saavutettavuus, ymmärrettävyys ja uudelleenkäytettävyys. Tästä on hyötyä sekä tutkijalle, organisaatiolle, tieteelle, rahoittajalle että koko yhteiskunnalle.

 • Tutkija löytää omat aineistonsa.
 • Aineiston avaaminen tuo tutkijalle enemmän näkyvyyttä, lisää viitauksia ja on osa meritoitumista.
 • Organisaatioissa tiedetään, millaisia aineistoja hankkeissa on kerätty ja miten ne saa käyttöön.
 • TKI:n vaikuttavuus ja näkyvyys parantuvat.
 • Aineistonhallinta mahdollistaa toistettavuuden -> luotettavuus, läpinäkyvyys.
 • Aineistonhallinta ja avaaminen nopeuttavat tutkimusta ja vähentävät päällekkäistä työtä.
 • Aineistonhallinta mahdollistaa esim. pitkittäistutkimukset
 • Rahoittajan on helpompi seurata ja kohdentaa resurssien käyttöä.
 • Aineistojen avaaminen edistää innovaatioiden syntymistä.

Tutkimusdatan hallinnan kymmenen käskyä

Kymmenen tutkimusdatanhallinnan käskyä

 1. Arvosta dataasi ja näytä se muille.
 2. Jaa datasi verkossa pysyvän tunnisteen kera.
 3. Huomioi datan jatkokäyttö jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa.
 4. Julkaise menetelmäsi.
 5. Viittaa dataasi julkaisuissasi.
 6. Julkaise koodisi (myös ne pätkät).
 7. Kerro, miten viitata ja käyttää dataasi.
 8. Hyödynnä datanhallinnan palveluja.
 9. Palkitse muita datan avaamisesta.
 10. Edistä datalähtöistä tutkimusta.

2015 OKM ATT 2014–2017 -hanke www.avointiede.fi, lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Ohjeita ja työkaluja aineistonhallintaan

Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirja

Työkalu aineistonhallintasuunnitelman laatimiseen: DMPTuuli

Ota yhteyttä

Kaipaatko tukea aineistonhallintaan tai avoimeen julkaisemiseen?

Ota yhteyttä sähköpostitse openscience@turkuamk.fi

Avoin tiede ammattikorkeakouluissa

Avoimuuden edistäminen tutkijoiden ja yritysten välillä

Tutkijanäkökulmia avoimen tieteen hyödyistä